Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

29/07/2020 - 07:06

BDK - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng (Bình Đại) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho các ngư dân. Ảnh: B.Cương

Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng (Bình Đại) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho các ngư dân. Ảnh: B.Cương

Công tác xây dựng đảng, đơn vị

Đại tá Võ Văn Ngon - Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên làm tốt công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy củng cố, kiện toàn 17 lượt tổ chức cơ sở đảng và bổ sung 37 cấp ủy viên thiếu, khuyết. Công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên. Đã giáo dục, bồi dưỡng phát triển được 32 đảng viên mới (đạt 106% chỉ tiêu).

Đảng ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chính trị được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị.

Việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định, chế độ nền nếp sinh hoạt có nhiều chuyển biến; chấp hành nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên các cấp và cán bộ chính trị. Đã tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên và cán bộ chính trị, có 116 lượt đồng chí tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Biên Cương

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Biên Cương

Duy trì và thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 3 huyện biên giới biển (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú) và giữa đảng ủy 3 đồn biên phòng với đảng ủy 10 xã biên giới biển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 258-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đảng bộ đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp các xã biên giới biển”; triển khai thực hiện kịp thời, chất lượng Chỉ thị số 681 của Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới biển, qua đó tạo được mối quan hệ đoàn kết gắn bó và sự đồng thuận cao với cấp ủy, chính quyền các huyện, xã biên giới biển trong lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, trong xây dựng hệ thống chính trị địa phương và xây dựng BĐBP. Đã bồi dưỡng, giới thiệu được 59 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 59/62 chi bộ ấp. Các đồn biên phòng đã phân công 68 đảng viên phụ trách, giúp đỡ, hỗ trợ 291 hộ gia đình ở 10 xã biên giới biển.

Ngoài ra, Đảng ủy luôn quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ vững mạnh về mọi mặt. Các chi đoàn và Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã có các nội dung, hình thức hoạt động sinh động trong thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình. Qua đó, nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên, phát huy được vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và tham gia xây dựng Đảng. Từ các phong trào, hoạt động của các tổ chức quần chúng, trong nhiệm kỳ đã có 53 đoàn viên ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng; có 102 lượt tổ chức Đoàn, 333 lượt cán bộ, đoàn viên được các cấp khen thưởng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị      

Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị là kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của tỉnh trong tình hình mới. Đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành, các lực lượng có liên quan làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Khối lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh duyệt binh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2020. Ảnh: B. Cương

Khối lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh duyệt binh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2020. Ảnh: B. Cương

Đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, an ninh quốc gia. Quản lý chặt chẽ theo quy định về hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bước đầu đạt kết quả Chỉ thị số 689, số 45 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, đã phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ; triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược biển đến năm 2020; Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo Việt Nam đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đã vận động 30 phương tiện và 300 người tự nguyện đăng ký sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có tình huống xảy ra.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; mệnh lệnh công tác biên phòng hàng năm của Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quyết tâm bảo vệ biên giới biển (2015 - 2020) và kế hoạch bảo vệ biên giới biển hàng năm. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, qua đó góp phần bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhân dân ở khu vực biên giới biển, giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Thời gian qua, lực lượng biên phòng tổ chức cứu nạn 27 vụ, 37 người bị nạn trên biển; điều động 120 lượt phương tiện, 366 lượt cán bộ, chiến sĩ, 387 ngư dân phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán 2.613 người dân ở các cồn, bãi ven biển vào tránh, trú bão an toàn và giúp dân trên 450 ngày công lao động khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy gây ra trên địa bàn biên giới biển.

Các đồn biên phòng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới biển. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết với các ban, ngành, đoàn thể. Qua đó, góp phần xây dựng các xã biên giới biển vững mạnh toàn diện.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân có nhiều chuyển biến. Việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ngày càng hiệu quả, thế trận lòng dân được củng cố, phát triển.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN