Bế giảng lớp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn - khóa 3

29/01/2010 - 08:44

Ngày 18-1-2010, Trường Quân sự thuộc Bộ CHQS tỉnh và Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn - khóa 3 (2008-2009).

Lớp học do hai Trường liên kết đào tạo theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BQP ngày 7-5-2004 của Bộ Quốc phòng, có 128 học viên. Sau 18 tháng học tập trung với 3 khối kiến thức cơ bản gồm: Chương trình trung cấp chính trị, chương trình quản lý nhà nước, và chương trình trung cấp quân sự cơ sở. Ngoài ra, học viên còn được học chuyên đề bổ trợ như: Luật Đất đai, Dân số, Công đoàn; Công tác tôn giáo; kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; Vệ sinh an toàn trong lao động; Tin học và ngoại ngữ.

Kết quả tốt nghiệp cụ thể: ở nội dung công tác Đảng, công tác chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 90% đạt khá giỏi; nội dung môn quân sự quốc phòng địa phương, 100% đạt khá giỏi; nội dung kế hoạch chiến đấu trị an, 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó khá giỏi chiếm gần 90%; nội dung lý luận chính trị và quản lý nhà nước, tỷ lệ khá giỏi 89,7%. Kết quả chung tốt nghiệp, 100% học viên đạt điểm tốt nghiệp, trong đó có 87,5% khá giỏi.

Tại lễ tốt nghiệp, có 120/128 học viên được Bộ Quốc phòng phong Quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị (8 đồng chí đã là sĩ quan dự bị), mỗi học viên được cấp bằng gồm: tốt nghiệp trung cấp quân sự cơ sở; trung cấp lý luận chính trị; chứng chỉ A ngoại ngữ và chứng chỉ A tin học. Tính đến nay, sau gần ba năm Bến Tre đã đào tạo cơ bản được 256 CHTQS xã, phường, thị trấn để bổ sung cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Văn Trường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích