Bế giảng lớp kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4

13/10/2018 - 08:36

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Hoàng trao chứng nhận cho các học viên xếp loại giỏi. Ảnh: Bảo Nhân

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Hoàng trao chứng nhận cho các học viên xếp loại giỏi. Ảnh: Bảo Nhân

Ngày 12-10-2018, Công an tỉnh đã tổ chức bế giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Mỗi lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày. Tổng cộng có 400 học viên. Các học viên được quán triệt đầy đủ các chuyên đề về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam và tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống, đấu tranh.

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc và sự nổ lực cố gắng của các học viên đã hoàn thành các nội dung chương trình học tập. Đồng thời, thiếu tướng yêu cầu các học viên khi về đơn vị công tác cần tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn nữa những kiến thức đã được tiếp thu, nhất là các chủ trương, quy định mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác quốc phòng - an ninh, kiến thức địch tình để vận dụng có hiệu quả vào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Kết thúc khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 29 học viên được xếp loại giỏi và 185 học viên xếp loại khá.

Bảo Nhân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN