Bến Tre phấn đấu thực hiện khoảng 1.700 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn năm 2022 - 2025

30/09/2023 - 12:31

BDK.VN - Ngày 27-9-2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5918/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Khu nhà ở xã hội Sơn Đông tại TP. Bến Tre.

Khu nhà ở xã hội Sơn Đông tại TP. Bến Tre.

Mục đích của kế hoạch là nhằm chăm lo, giải quyết nhà ở cho người dân, đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11-3-2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp.

Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở để tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đảm bảo nhu cầu nhà ở xã hội của địa phương, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu thực hiện theo chỉ tiêu được giao cho từng giai đoạn: Giai đoạn năm 2022 - 2025 thực hiện khoảng 1.700 căn hộ nhà ở xã hội và giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện khoảng 3.000 căn nhà ở xã hội cho hộ gia đình thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN