Bến Tre tham gia tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

18/09/2020 - 21:26

BDK.VN - Ngày 18-9-2020, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại 75 điểm cầu. Tại điểm cầu Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Tại điểm cầu Bến Tre Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì

Quang cảnh buổi tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại điểm cầu Bến Tre.

Quang cảnh buổi tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại điểm cầu Bến Tre.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19-11-2018, tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019.

Phát biểu khai mạc hội nghị Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Luật được ban hành có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt trong thực thi pháp luật trên biển, thể hiện sự tập trung ý chí của Đảng, nhà nước, nguyện vọng của nhân dân, là tuyên bố mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ hòa bình, phù hợp với pháp luật quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phim truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, giới thiệu chuyên đề về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và một số nội dung chủ yếu của Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10-7-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số đều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam và giải đáp các ý kiến của đại biểu tham dự tập huấn.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước bằng pháp luật trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển của lực lượng chuyên trách.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN