Bình Đại sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01

28/02/2020 - 13:41

BDK.VN - Ngày 27-2-2020, huyện Bình Đại tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, giai đoạn 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Văn Dũng - CT UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Đại tá Võ Văn Ngon - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đến dự.

5 năm qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới bước đầu phát triển rộng khắp và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển ngày càng ổn định.

Người dân trong khu vực biên giới biển ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Công tác giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, không để xảy ra điểm nóng, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả phong trào trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Chỉ thị số 01, nâng cao nhận thức về mọi mặt, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và ý thức của quần chúng nhân dân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tập trung củng cố những mô hình tiêu biểu, xây dựng các mô hình mới ở các tổ, đội tàu thuyền xung kích, đội tự quản an ninh trật tự ở các địa bàn trọng yếu, phức tạp về an ninh trật tự.

Tiếp tục triển khai nghị quyết của Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, động viên ngư dân yên tâm bám biển, không vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài, tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương cho 5 cá nhân, Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, cá nhân, UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vê chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.                                                                                                 

                                                                                                       Tin, ảnh: Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN