6 tháng đầu năm 2022

Bình Đại tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội

30/05/2022 - 05:55

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện được phục hồi và phát triển ổn định, nhất là ngành thủy sản với việc phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao đạt hơn 931/1.300ha, đạt 71,65% so với chỉ tiêu (CT) năm. Huyện đang triển khai thí điểm mô hình vùng nuôi tập trung. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, triển khai xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, liên kết chuỗi trên cây dừa như sản xuất dừa hữu cơ tại các xã tiểu vùng I và II. Trong 12 CT phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, theo đánh giá đã có 4 CT đạt và vượt, 3 CT còn đạt thấp, các CT còn lại đều đạt khá…

Nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Đại. Ảnh: T. Lập

Nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Đại. Ảnh: T. Lập

Tập trung phát triển kinh tế

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đến nay, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 668ha đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao (bưởi, dừa) và nuôi thủy sản. Phong trào đưa cây màu xuống chân ruộng ở các xã tiểu vùng I và II tiếp tục phát triển mạnh, diện tích gieo trồng ước đạt 785ha, đạt 60,38% kế hoạch năm, sản lượng ước đạt 12,6 ngàn tấn. Trong đó, cây rau màu trên ruộng lúa ở các xã tiểu vùng I và II đạt 205ha, đạt 45,56% kế hoạch năm. Huyện có hơn 8.006ha dừa, diện tích cho trái 7.550ha, đạt sản lượng 52 triệu trái, đạt 74,29% kế hoạch năm; trong đó, có 1.502ha dừa hữu cơ.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn bò 10,62 ngàn con, đàn dê 11,85 ngàn con, đàn heo 13,75 ngàn con, đàn gia cầm 480 ngàn con. Diện tích nuôi thủy sản hơn 14.939ha, đạt 82,99% kế hoạch năm, sản lượng ước đạt 41,7 ngàn tấn, trong đó, nuôi tôm công nghệ cao hơn 931ha. Có 1.195 tàu khai thác thủy sản, trong đó có 585 tàu đánh bắt xa bờ, sản lượng ước đạt 41 ngàn tấn.

Huyện cấp mới 351/700 hộ kinh doanh, đạt 50,14% so với kế hoạch năm,  tổng vốn ước hơn 87 tỷ đồng, nâng tổng số hộ đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện 4.751 hộ, tổng vốn 1.155,24 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 11,12 ngàn lao động. Thành lập mới 30/100 doanh nghiệp (DN), nâng tổng số DN hiện có là 571, vốn đầu tư hơn 5.842 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 7.603 lao động. Thành lập mới 22 hợp tác xã (toàn huyện hiện có 152 hợp tác xã tổ hợp tác).

Có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Lộc Thuận đạt 19/19 tiêu chí (TC), đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2022. Có 3 xã đạt 16 TC, 3 xã đạt 15 TC, 6 xã đạt 14 TC. Bình quân chung của huyện đạt 16,31 TC. Xã Châu Hưng, Phú Thuận đạt chuẩn NTM nâng cao, đăng ký 2 xã Long Hòa, Thới Thuận xây dựng NTM nâng cao năm 2022.

Quan tâm văn hóa - xã hội

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững,  tập trung các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1), 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022, 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10-3 (AL), 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5)… Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án chuyển đổi số và du lịch; công tác phòng chống dịch Covid-19...

 

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được thực hiện, hỗ trợ 200 DN tham gia chuyển đổi số. Hộ nghèo trên địa bàn huyện có 1.639 hộ/4.145 nhân khẩu, chiếm 3,81%; hộ cận nghèo 1.770 hộ/5.615 nhân khẩu, chiếm 4,11%. Giải quyết việc làm mới cho 1.152 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65,02/67%. Công tác chăm lo, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần được quan tâm. Đã hỗ trợ trao tặng 23.761 suất quà. Xây dựng và bàn giao 15 căn nhà tình nghĩa, 20 căn nhà tình thương.

Khảo sát vườn dừa hữu cơ xã Châu Hưng (Bình Đại). Ảnh: M. Nhân

Khảo sát vườn dừa hữu cơ xã Châu Hưng (Bình Đại). Ảnh: M. Nhân

Trên cơ sở những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã đề ra nhiều giải pháp tích cực cho công tác 6 tháng cuối năm 2022. Cụ thể, tiếp tục nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và hiệu quả công tác cải cách hành chính. Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng theo chủ trương của tỉnh, theo dõi diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Xây dựng chuỗi giá trị dừa và chuỗi giá trị thí điểm vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Quản lý chặt chẽ lịch thời vụ nuôi tôm biển năm 2022, phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao đạt chỉ tiêu so với kế hoạch năm.

Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, DN đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục hỗ trợ 200 DN chuyển đổi số. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công và các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, di dời tiểu thương chợ thị trấn sang chợ mới hoạt động.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống dịch Covid-19. Triển khai Đề án Phát triển du lịch huyện Bình Đại đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn…

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN