Bình Thành tăng tốc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

10/06/2021 - 06:38

BDK.VN - Xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm hiện đã đạt 10/15 tiêu chí (TC) xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC) gồm các TC: Quy hoạch, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở, hộ nghèo, lao động có việc làm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Ra quân Ngày Chủ nhật NTM tại ấp Bình Lợi, xã Bình Thành.

Ra quân Ngày Chủ nhật NTM tại ấp Bình Lợi, xã Bình Thành.

Xã còn 5 TC chưa đạt gồm: TC 2 - giao thông, TC 8 - thu nhập, TC 11 - tổ chức sản xuất; TC 12 - giáo dục và đào tạo, TC 13 - môi trường và an toàn thực phẩm.

Đối với TC giao thông, xã đã cơ bản hoàn thành, còn tuyến đường vào trung tâm xã (ĐX.01) dài 1,2km. Về TC thu nhập, Bình Thành đang phấn đấu đến cuối năm thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm (hiện đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Về TC tổ chức sản xuất, xã đã có 4/5 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, đang thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm là con bò. Đối với TC giáo dục và đào tạo, xã đang nâng dần tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; hiện đạt 2,24 ngàn/5,95 ngàn (37,34%). Về TC môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, xã đang vận động nhân dân xử lý chất thải rắn tại hộ gia đình và xử lý rác, thu gom rác qua đăng ký xe chở rác.

Hiện xã đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và tranh thủ các nguồn vận động hỗ trợ nhằm thực hiện đạt các TC này, để cuối năm 2021 đạt chuẩn xã NTMNC theo nghị quyết của Đảng ủy xã. Trong đó, cán bộ, nhân dân xã đã “tăng tốc” ra quân thực hiện 4 Ngày Chủ nhật NTM trong tháng.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN