Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập huấn cán bộ năm 2015

25/02/2015 - 07:08

Ngày 25-2-2015, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức tập huấn cho 95 cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS các huyện, thành phố.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản về các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hướng dẫn nội dung, biện pháp chuyển trạng thái SSCĐ của người chỉ huy và cơ quan; hệ thống và phương pháp điều chỉnh các kế hoạch SSCĐ; thống nhất kế hoạch huấn luyện cơ quan, đơn vị; dự bị động viên, một số nội dung về thống kê, báo cáo huấn luyện; giới thiệu các giáo trình kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh và một số nội dung về thực hiện quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện ban hành năm 2010; tổ chức phương pháp kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh theo giáo trình mới; các động tác choàng súng tiểu liên AK; quy định về canh phòng; các phương pháp sử dụng bản đồ, địa bàn thực địa; cách sử dụng máy định vị GPS cầm tay.

Nội dung tập huấn có đề cập một số điểm cơ bản của Thông tư 160/2014/TT-BQP ngày 9-11-2014 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; các phương án bảo đảm hậu cần diễn tập chiến thuật cấp đại đội và tiểu đoàn bộ binh; hướng dẫn xây dựng chính quy khu kỹ thuật các đơn vị binh chủng hợp thành; công tác quản lý, sử dụng súng pháo, khí tài đạn dược và một số nội dung cơ bản trong thực hiện công tác kỹ thuật xe máy trong quân đội.

Đợt tập huấn nhằm giúp chỉ huy các đơn vị và cán bộ chủ chốt của các đơn vị, Ban CHQS các huyện, thành phố thống nhất lại nội dung trong huấn luyện và làm cơ sở để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN