Bộ Chính trị: Phát triển TPHCM còn bộc lộ nhiều yếu kém

15/09/2007 - 14:17

Bộ Chính trị đánh giá, 5 năm qua, TP.HCM còn bộc lộ nhiều yếu kém trong phát triển: công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị yếu kém; giao thông ách tắc; hệ thống thoát nước lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; giáo dục còn thấp; chất lượng các cơ sở y tế chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng tai nạn giao thông, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội còn phức tạp.

14/9, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM để sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW; phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2010 và Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành CN, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, thị trường tài chính, KHCN, bất động sản, lao động còn chậm. Công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị còn rất nhiều hạn chế, yếu kém. Giao thông ách tắc; hệ thống thoát nước lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; Giáo dục còn thấp; Chất lượng các cơ sở y tế chưa đáp ứng được yêu cầu; vệ sinh an toàn thực phẩm đang còn gây bức xúc cho nhân dân; Tình trạng tai nạn giao thông, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội còn phức tạp.

Trong công tác cải cách hành chính vẫn còn tình trạng thủ tục hành chính phiền hà. Việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nguyên nhân của những yếu kém này, Bộ Chính trị cho rằng: Cơ chế, chính sách chung chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập. Mô hình tổ chức chưa phù hợp, việc phân cấp của Trung ương cho thành phố trong nhiều lĩnh vực còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Sự phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương với thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Đồng ý cho TPHCM thí điểm chính quyền đô thị

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thành phố đến năm 2010, Bộ Chính trị khẳng định: Thành phố phải tiếp tục quan tâm, củng cố quốc phòng, an ninh, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, cảnh giác, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành phố cần làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm cho sự phát triển lâu dài của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái để khu vực này chiếm tỷ trọng cao trong kinh tế thành phố; phát triển nhanh, bền vững các thị trường tài chính, khoa học công nghệ, bất động sản, thị trường lao động để huy động các nguồn lực cho phát triển thành phố; đồng thời xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính, khoa học công nghệ của khu vực và cả nước.

Bên cạnh đó, thành phố cần đặc biệt quan hệ thống cơ sở giao thông vận tải, điện, nước, xây dựng kết cấu hạ tầng (cả đường bộ, đường ngầm, đường trên cao v.v...); làm tốt hơn nữa công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng xã hội.

Thành phố phải hết sức chú ý việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, nhất là khi phát triển các ngành có trình độ công nghệ cao; nâng cấp c

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN