Bộ đội Biên phòng tỉnh: “Tăng tốc” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

01/02/2018 - 09:49

BDK - Năm 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền vùng biển của BĐBP tỉnh trong tình hình mới” làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Phương Khánh

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Phương Khánh

Năm 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền vùng biển của BĐBP tỉnh trong tình hình mới” làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Đạt kết quả toàn diện

Công tác sẵn sàng chiến đấu được thực hiện tập trung, thống nhất, chặt chẽ từ biên phòng tỉnh đến cơ sở; chấp hành nghiêm mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, mệnh lệnh công tác biên phòng. Chủ động nắm tình hình, không để bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn đơn vị, vùng biển, địa bàn. Phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 302010/NĐ-CP/ về huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và làm tốt vai trò thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Chủ động thực hiện công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch; đã trực tiếp cứu nạn 5 vú19 người gặp tai nạn trên biển vào bờ an toàn; điều động 15 tàu116/ lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia cứu nạn trên biển.

Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm. Đã phối hợp đấu tranh làm rõ 7 vú12 đối tượng phạm pháp hình sự; xử lý 19 vú63 đối tượng vi phạm trật tự xã hội; 37 vú87 đối tượng liên quan đến ma túy, 1 vú1 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bảo đảm thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện và nhắc nhở 78 trường hợp tàu thuyền không đảm bảo các điều kiện theo quy định; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 61 trường hợp105/ đối tượng với số tiền 1,1 tỷ đồng vi phạm trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý của BĐBP.

Duy trì có hiệu quả quy chế phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào quần chúng tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Đặc biệt, đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 - 2021”.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và huấn luyện chiến sĩ mới được tiến hành chu đáo, chặt chẽ theo chương trình, kế hoạch. Công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính đảm bảo phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân

Năm 2018, trên tinh thần “tăng tốc” và phương châm “Kỷ cương, năng động, đổi mới”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đó là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các lực lượng. Thực hiện tốt vai trò thành viên trong khu vực phòng thủ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Triển khai đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu các biện pháp công tác biên phòng. Nhận diện đúng và vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng có liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các loại tội phạm; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Phối hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN