Bộ đội xuất ngũ được miễn phí học nghề

01/02/2010 - 09:33

Ngày 14-1-2010, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính ký Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BQP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề.

Theo đó, bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng theo cơ chế đặt hàng đối với các cơ sở dạy nghề theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được vay tiền để học nghề theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Đối với bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ sơ cấp sẽ được cấp thẻ học nghề có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương tối thiểu tại thời điểm học nghề và thẻ này có giá trị trong 1 năm kể từ ngày cấp thẻ. Thủ tục cấp thẻ học nghề: khi quân nhân hoàn thành chế độ phục vụ tại ngũ, có nhu cầu học nghề và đăng ký học nghề ở trình độ sơ cấp tại đơn vị sẽ được cấp 1 thẻ học nghề do Bộ Quốc phòng phát hành có chữ ký đóng dấu của thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Thẻ học nghề được nộp cho các cơ sở dạy nghề trong và ngoài quân đội.
Thông tư này áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành chế độ phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự, có quyết định xuất ngũ và có nhu cầu học nghề tại các cơ sở dạy nghề trong và ngoài quân đội.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích