Bố trí tối đa không quá 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị

11/09/2021 - 19:33

BDK.VN - Ngày 10-9-2021, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã ký Công văn số 1752 về việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công văn số 5548 ngày 9-9-2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội từ 00 giờ ngày 10-9-2021 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bố trí nhân sự làm việc tại cơ quan trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và chỉ đạo CB, CC, VC, NLĐ của cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5548 ngày 9-9-2021. Thực hiện bố trí tối đa không quá 50% số lượng CB-, CC, VC, NLĐ làm việc tại cơ quan, đơn vị. Số còn lại tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, nhưng phải đảm bảo kết nối thông tin liên lạc thông suốt với cơ quan, đơn vị, đáp ứng ngay yêu cầu công việc theo phân công của lãnh đạo. Đồng thời, có biện pháp quản lý chặt chẽ CB, CC, VC, NLĐ của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của CB, CC, VC, NLĐ qua kết quả, sản phẩm công việc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16-8-2021 về hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm khi để xảy ra trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đối với số CB, CC, VC, NLĐ đến làm việc tại cơ quan, đơn vị: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cấp giấy xác nhận (có mẫu giấy xác nhận kèm theo để các cơ quan, đơn vị căn cứ thực hiện thống nhất, đồng bộ), nhằm phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu. Việc cấp giấy xác nhận cho CB, CC, VC, NLĐ phải đảm bảo đúng đối tượng, dựa trên lịch bố trí công tác của cơ quan, đơn vị, tránh trường hợp cấp giấy xác nhận không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc cấp giấy xác nhận cho CB, CC, VC, NLĐ thuộc thẩm quyền quản lý để phục vụ yêu cầu công tác trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội CB, CC, VC, NLĐ được cấp giấy xác nhận không được sử dụng cho mục đích khác; đi, đến những địa điểm không vì mục đích công vụ.

                                                                                                Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN