Bồi dưỡng Đảng cho thanh niên tham gia xây dựng quân đội

15/02/2011 - 17:27

Ngày 14-2-2011, Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Lách phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 50 thanh niên tham gia xây dựng quân đội năm 2011.

Trong 5 ngày, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối khóa, các học viên tham gia viết bài thu hoạch, nếu đạt sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

 

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN