Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

30/09/2020 - 12:39

BDK.VN - Sáng ngày 30-9-2020, Trung đoàn Bộ binh khung thường trực 895, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp úy và Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc lực lượng Quân sự và Bộ đội biên phòng tỉnh.

Quang cảnh lớp tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và  an ninh cho đối tượng 4.

Quang cảnh lớp tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và  an ninh cho đối tượng 4.

Tham gia tập huấn có 40 cán bộ, thuộc Bộ đội biên phòng và 19 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí học viên được báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính sách của Nhà nước về dân tộc tôn giáo, về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, Dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tìm hiểu Luật lực lượng Dân quân tự vệ (Luật số 53/2019/QH14), Luật Dân quân tự vệ (Luật số 48/2019/QH14) và những nội dung cơ bản của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (Luật số 30/2013/QH13).

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nhiệm vụ, nội dung xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thấy rõ trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức của Đảng góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN