Cán bộ, đảng viên tiến công, chủ động, năng động trong thực hiện nhiệm vụ

17/06/2018 - 15:04

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo kết luận hội nghị. Ảnh: Q. Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo kết luận hội nghị. Ảnh: Q. Hùng

Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, thành ủy sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, gắn với triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy và các cấp ủy, các ngành, các cấp đã tập trung quyết liệt cho việc triển khai Nghị quyết năm 2018, với tinh thần năm “tăng tốc” ngay từ đầu năm. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và quyết tâm chính trị của phần lớn cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng tham mưu, công tác phối hợp có nâng lên, "điểm nghẽn" được tháo gỡ một phần. Quan tâm triển khai các giải pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được triển khai quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có bám sát thực tiễn và yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể ngày càng hướng về cơ sở, gắn với nhu cầu thiết thực của người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu ở tỉnh. Ảnh Q. Hùng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu ở tỉnh. Ảnh Q. Hùng

Từ đầu năm 2018 đến nay, Tỉnh ủy chỉ đạo các chi bộ tập trung sinh hoạt chuyên đề về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” tiếp tục có chuyển biến tốt, đạt được sản phẩm cụ thể.

Các cấp ủy tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); thường xuyên quan tâm cải tiến cách đi cơ sở và nâng cao hiệu quả chủ trương “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình”; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; tham mưu kết nạp 557 đảng viên mới, đạt 30,5% so với số lượng đăng ký kết nạp năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã khái quát lại tình hình công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề ra nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh: “Các cấp ủy, các ngành, các cấp phải nâng cao sức chiến đấu cho các tổ chức đảng và đảng viên; phải xác định được hệ thống tư tưởng chủ công, chủ đạo trong toàn bộ đội ngũ cán bộ đó là tư tưởng tiến công, chủ động, năng động trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị. Để làm được điều này, cần phải thực hiện tốt dân chủ, kỷ cương; giữ gìn không để tiềm ẩn sai phạm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong quan điểm, lối sống, tài chính; thực hiện tốt công tác dân vận gắn với chính quyền, tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn" và giải quyết kịp thời, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN