Cần xử lý thích đáng những người phá rừng

18/10/2007 - 16:13

Hiện trường vụ chặt phá rừng ở Cồn Dài. Ảnh: Cẩm Trúc.

Theo kết quả đo đạc của Hạt Kiểm lâm Thạnh Phú, Nguyễn Văn Sơn ở ấp 6, Cồn Dài, xã Thạnh Phong đã chặt phá 5.888m2 rừng bần, đước, mắm với mật độ 4.000 cây/ha.


Ông Trần Văn Cạn lấn chiếm gần 2 ha đất rừng trong khu bảo vệ nghiêm ngặt. Cả 2 trường hợp vi phạm đều được lập biên bản nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Hạt Kiểm lâm Thạnh Phú phải tiến hành tạm giữ các phương tiện như cuốc, búa và một máy bơm thổi hiệu YangDong D22 .


Tại cuộc họp giữa Chi cục kiểm lâm và các ngành hữu quan vào ngày 17-10 đã nhận định rằng: ông Sơn và ông Cạn là trường hợp điển hình, tái phạm nhiều lần và nghiêm trọng cần phải được xử lý thích đáng theo pháp luật.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN