Chấn chỉnh quản lý đất công

09/08/2022 - 18:23

BDK - Trong 7 tháng đầu năm 2022, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất được huyện Thạnh Phú tập trung thực hiện, đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Công tác quản lý, sử dụng đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển tiếp tục được tập trung chấn chỉnh vào nền nếp. Công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 được tập trung thực hiện đảm bảo thời gian, đã trình HĐND tỉnh thẩm định. Việc khắc phục tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn đạt được kết quả khá tích cực, đã khắc phục 329/1.180 trường hợp, đạt tỷ lệ 20,25% (đạt 50% so với kế hoạch khắc phục trong năm 2022), góp phần thu ngân sách 7,32 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so với 6 tháng cùng kỳ năm 2021). Triển khai đo đạc giao đất cho 36/43 hộ dân thuộc Dự án 164,89ha xã An Điền; lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất 13 thửa đất công.

Huyện đã lập thủ tục thu hồi đất đối với 10 công trình, dự án. Đồng thời, huyện thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 4 công trình, dự án.

Trong những tháng cuối năm 2022, huyện sẽ tăng cường công tác quản lý quỹ đất công, tiếp tục tập trung chấn chỉnh tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, tổ chức công bố, công khai và triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất huyện thời kỳ 2021 - 2030 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN