Châu Bình “tăng tốc” trong công tác xây dựng Đảng

02/06/2023 - 06:16

BDK - Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình (Giồng Trôm) Phạm Thanh Nam cho biết: Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ vừa qua, Đảng ủy xã đã đánh giá các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đại hội đề ra đều đạt cơ bản, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt rất cao. Công tác xây dựng Chi bộ ấp đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD) theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đạt vượt so với NQ. Nửa nhiệm kỳ còn lại, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy xã sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để 100% chi bộ ấp đạt mô hình này.

Châu Bình tập trung phát triển vườn dừa.

Châu Bình tập trung phát triển vườn dừa.

Kinh tế - xã hội phát triển

Đảng bộ xã Châu Bình có 350 đảng viên, với 15 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 8 chi bộ ấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hàng năm, Đảng bộ đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ đạt TSVM, trong đó, có 77,8% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện có 2 chi bộ đạt TSVMTD (đạt 200% chỉ tiêu NQ năm). Tỷ lệ tham gia học tập NQ các cấp, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong Đảng đạt trên 95%; đoàn viên, hội viên đạt trên 90%; nhân dân đạt trên 85%.

Đời sống của người dân chủ yếu làm vườn - trồng dừa. Trong những năm qua, Châu Bình tập trung phát triển vườn dừa hữu cơ, hiện có hơn 1.128ha (toàn xã có 2.038ha dừa) dừa được Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) chứng nhận hữu cơ, đạt 564,24% so với NQ nhiệm kỳ đề ra. Xây dựng mới 21 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, vượt cao so với chỉ tiêu NQ. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo đến nay được kéo giảm còn 1,9%, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 1%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 đạt 64 triệu đồng/năm.

Trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” luôn được chú trọng. “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” được người dân địa phương hưởng ứng nhiệt tình, thực hiện tốt phần việc của hộ gia đình. Tỷ lệ gia đình văn hóa và gia đình hạnh phúc đạt 98,24/98% (2.411/2.514 hộ) vượt chỉ tiêu so với NQ nhiệm kỳ. Xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

Phát huy vai trò nêu gương

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình Phạm Thanh Tâm cho biết: Thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề hàng năm của tỉnh, huyện, địa phương đã triển khai đầy đủ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tiếp thu và vận dụng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng được giữ vững, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được thể hiện tốt. Đảng ủy xã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chủ động phòng chống, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên quan tâm, kịp thời nắm chắc và định hướng dư luận xã hội.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Chú trọng đề cao vai trò nêu gương và việc phát hiện, nêu gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng, hàng quý trong từng chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch giáo dục cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kịp thời định hướng, giáo dục. Nhờ đó, công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đi vào nền nếp. Cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đều gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác dân vận chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chủ đề năm Dân vận chính quyền “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Việc xây dựng mô hình Dân vận khéo hàng năm thực hiện tốt và có hiệu quả, hiện đã xây dựng và được công nhận 25 mô hình…

“Trong năm 2023, Đảng ủy xã đã mạnh dạn đăng ký với Huyện ủy xây dựng 6 chi bộ ấp còn lại theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ ấp đạt TSVMTD. Đây là sự tăng tốc, bứt phá của Đảng ủy xã vì hiện nay địa phương đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

(Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình Phạm Thanh Nam)

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN