Châu Thành chuyển biến tích cực trong công tác dân vận

01/12/2023 - 06:41

BDK - Châu Thành là một trong những huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án. Từ đó, nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận (CTDV) có nhiều chuyển biến tích cực. CTDV đã bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thi công công trình cầu Rạch Miễu 2, đoạn xã An Khánh (Châu Thành).

Thi công công trình cầu Rạch Miễu 2, đoạn xã An Khánh (Châu Thành).

Quyết liệt trong tuyên truyền, vận động

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tuấn cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động CTDV. CTDV chính quyền được tăng cường và đổi mới, gắn với công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2. Đến nay, huyện đã chi tiền và bàn giao mặt bằng 228/228 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Dự án Đường gom đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2, đã chi tiền, bàn giao mặt bằng cho 186/186 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành (giai đoạn 2), đến nay đã chi tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng 210/215 hộ, 2 tổ chức, đạt tỷ lệ 97,75%; Dự án đường từ cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận (ĐT.ĐK.07), liên huyện Châu Thành - Bình Đại, đã chi tiền 127/133 hộ, đạt tỷ lệ 91,78%...

Chính quyền các cấp luôn quan tâm phát huy dân chủ trong nhân dân, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân. CTDV trong cơ quan nhà nước các cấp đã có sự chuyển biến khá rõ nét. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều tiến bộ, gần dân, sát dân, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng về CTDV của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động quần chúng, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân theo phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”. Chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp, tạo điều kiện và kịp thời có những giải pháp đúng đắn để động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm CTDV. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã triển khai tốt công tác phối hợp, nhất là trong việc nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng trong nhân dân. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là trong giải tỏa đền bù các công trình, dự án lớn của tỉnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo niềm tin và đồng thuận trong xã hội. Thường xuyên phối hợp tổ chức thăm hỏi, gặp mặt các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nhân dịp Tết, các ngày lễ quan trọng của các tôn giáo, góp phần củng cố, tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục phát huy hiệu quả

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tuấn, những nơi mà cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu có nhận thức đúng về vai trò và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với CTDV thì nơi đó tạo được sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hiệu quả của công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chính đáng của nhân dân phụ thuộc vào CTDV của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở và việc xây dựng đội ngũ công chức có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tình hình nhân dân, đặt mình vào vị trí của người dân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực đời sống xã hội; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án đầu tư liên quan đến lợi ích của nhân dân thì CTDV phải đi trước, phải được tham gia ngay trong tất cả các giai đoạn triển khai thì sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Để CTDV tiếp tục phát huy hiệu quả, sắp tới, Huyện ủy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm cả hệ thống chính trị đối với CTDV. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện về CTDV. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với CTDV trong tình hình mới. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực ủng hộ và đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; nhất là trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phối hợp CTDV giữa Ban Dân vận với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, sâu sát với dân. Thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vững mạnh.

“Kết quả của phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phụ thuộc vào việc đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị nhằm phát triển phong trào quần chúng tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở”.

(Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Trần Thanh Tuấn)

Bài, ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN