Châu Thành làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức

10/06/2022 - 06:10

BDK - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), những năm qua, huyện Châu Thành luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, góp phần bước đầu nâng cao năng lực thực hiện và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Tuy vừa học vừa làm nhưng đa phần cán bộ, công chức, viên chức vẫn đảm bảo được nhiệm vụ chuyên môn, vận dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế.

Tuy vừa học vừa làm nhưng đa phần cán bộ, công chức, viên chức vẫn đảm bảo được nhiệm vụ chuyên môn, vận dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế.

Thời gian qua, UBND huyện tổ chức cho CB, CC, VC ngành huyện và CB, CC cấp xã tham gia đào tạo chuyên môn và chính trị gồm: thạc sĩ: 6; đại học: 68; trung cấp: 132; tin học: 405; Anh văn: 76; cao cấp chính trị: 12; trung cấp chính trị: 127. Có 6.130 lượt người tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC của huyện trên một số lĩnh vực đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang cho biết: Việc đào tạo được gắn với quy hoạch, nên phần lớn CB, CC, VC qua đào tạo được bố trí làm việc tương đối hợp lý, phù hợp chức danh, được hưởng chính sách thỏa đáng với vị trí việc làm, từ đó tạo điều kiện để CB, CC, VC an tâm công tác cũng như trong phấn đấu để học tập nâng cao trình độ.

Bên cạnh đó, việc đào tạo, bồi dưỡng còn được huyện chú trọng gắn với ý thức trách nhiệm làm việc của từng CB, CC, VC nên dù vừa học vừa làm nhưng đa phần CB, CC, VC vẫn đảm bảo được nhiệm vụ chuyên môn, phát huy được kiến thức đã và đang học để vận dụng vào công việc thực tế, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, hiện nay với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, toàn huyện với sự quyết tâm cao, đang ra sức phấn đấu để đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo ra một đội ngũ CB, CC, VC đủ về tiêu chuẩn, mạnh về năng lực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước nói chung và huyện nhà nói riêng.

Với những kết quả mang lại của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC đã tác động tích cực đến công tác cải cách hành chính nói chung, chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước của huyện nói riêng. Đồng thời, tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là tiền đề góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cấp huyện trong những năm tiếp theo.

Đánh giá về công tác này của huyện, ông Huỳnh Văn Sáu - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: CB, CC, VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã xác định rõ mục tiêu, động cơ học tập; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác học tập, khắc phục tốt tình trạng chạy theo bằng cấp.

Để đạt được kết quả như đã nêu ở trên, Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt đến cấp ủy các cấp việc chọn cử người đi đào tạo, bồi dưỡng phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch; đồng thời, tạo điều kiện và hỗ trợ về kinh phí đối với CB, CC được cử đi đào tạo. Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua là khá tốt, luôn coi trọng việc nhận xét, đánh giá đúng kết quả học tập.

Là một cơ quan chuyên môn của UBND huyện quản lý số lượng VC khá lớn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nguyễn Thị Ngọc Hân chia sẻ: Hiệu quả mang lại của công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực của VC; đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền  với  nhu  cầu  sử  dụng của ngành… chúng tôi tập trung quản lý việc cử VC tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với việc bố trí, sử dụng; tránh tình trạng cử đi đào tạo không đúng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ để tránh lãng phí kinh phí và thời gian trong đào tạo, bồi dưỡng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tiến hành điều tra, đánh giá đội ngũ trí thức trong các cơ quan, đơn vị nhằm xác định chính xác số lượng, chất lượng của toàn bộ đội ngũ trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó quy hoạch, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với cơ cấu hợp lý. Tạo điều kiện cho CB, CC, VC thích ứng với nhiều nhiệm vụ khác nhau, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng thời kỳ.

  Bên cạnh việc đào tạo theo quy hoạch, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để CB, CC, VC tự học theo yêu cầu cá nhân và yêu cầu công việc. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn gắn kết với đào tạo bồi dưỡng về đạo đức, trách nhiệm của CB, CC, VC, xây dựng tinh thần sống và làm việc theo pháp luật, thái độ tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

“Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho trí thức trẻ mới ra trường phù hợp với yêu cầu tuyển dụng về công tác. Kết hợp đúng đắn, hợp lý giữa CB nhiều tuổi đã trải qua rèn luyện thử thách với CB trẻ đang có nhiều triển vọng để tăng cường sức chiến đấu, tính năng động, sáng tạo của đội ngũ trí thức, đảm bảo tinh thần liên tục kế thừa. Thực hiện bố trí, phân công, bổ nhiệm CB, CC, VC trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn để phát huy hiệu quả công tác. Đồng thời, có chế độ, chính sách hợp lý để thu hút thêm những trí thức trẻ về phục vụ cho địa phương, nhất là ưu tiên xét tuyển CC cấp xã trong trường hợp đặc biệt”.

(Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang)

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN