Châu Thành làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

03/03/2014 - 07:56

Với phương châm “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh, trật tự”, năm 2013, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Châu Thành đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT), phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Những vấn đề mới phát sinh phức tạp về ANTT ở địa bàn đều được giải quyết kịp thời bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó phát động, củng cố và phát triển phong trào luôn là những giải pháp quan trọng hàng đầu.

 Các ngành, Mặt trận, đoàn thể gắn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn được thường xuyên quan tâm chỉ đạo với nội dung, hình thức phong phú và bám sát tình hình thực tế, nên đã tạo khí thế mới trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ cơ sở; duy trì, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình: Tổ công nhân tự quản, Liên tịch tứ trụ và Tổ chống trộm. Qua hòm thư tố giác, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an 407 tin, đơn thư liên quan đến ANTT; trong đó, có 63 tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá và xử lý kịp thời hàng chục vụ việc, thu hồi nhiều loại vũ khí. Năm 2013, có 18/22 xã, thị trấn, 35/37 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Tại hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 mới đây, ông Trần Quang Diên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và ban, ngành, đoàn thể tiếp tục xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung trọng tâm, chiến lược của công tác bảo vệ ANTT, góp phần hoàn thành tiêu chí số 19 về “Giữ vững ANTT” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngành Công an phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình phối hợp; nghiên cứu, đổi mới cơ chế; phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch trong công tác bảo vệ ANTT, kịp thời khắc phục những hạn chế; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể địa phương để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN