Châu Thành triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

17/08/2022 - 10:58

BDK.VN - Trong 2 ngày 16, 17-8-2022, Thường trực Huyện ủy Châu Thành tổ chức 2 lớp triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành huyện, Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy Ban Chấp hành Quân sự huyện.

Đại biểu tham dự quán triệt nghị quyết.

Đại biểu tham dự quán triệt nghị quyết.

Tham gia quán triệt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được triển khai 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2 năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lưu Hoàng Trung: Triển khai, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi và những điểm mới trong các Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá thực hiện và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân; đưa việc triển khai thực hiện các nghị quyết thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội.

Phó chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Vinh triển khai nghị quyết.

Phó chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Vinh triển khai nghị quyết.

Được biết, sau 2 lớp dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành huyện, Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy Ban Chấp hành Quân sự huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lồng ghép triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên các trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trong đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, hoàn thành trong tháng 8-2022.

Đối với đảng bộ các xã, thị trấn, Đảng ủy lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt cho tất cả đảng viên, hoàn thành trước ngày 25-8-2022. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phù hợp với đối tượng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Hoàn thành trong tháng 8-2022.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN