Chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng

14/01/2021 - 20:11

BDK - Cử tri xã An Bình Tây, thị trấn Ba Tri đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét nâng chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng, hiện tại mức trợ cấp còn thấp.

- UBND tỉnh trả lời: Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, mặc dù ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chú trọng tới công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng người có công với cách mạng, người yếu thế, những trường hợp còn nhiều khó khăn, góp phần ổn định đời sống. Bên cạnh trợ cấp hàng tháng, Nhà nước còn có các chính sách ưu đãi khác như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý…

Qua kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 3767/LĐTBXH-VP ngày 25-9-2020 phúc đáp cho Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mức trợ cấp cho các đối tượng chính sách vào thời điểm thích hợp.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN