Chi bộ ấp Hòa Thạnh A đạt “Trong sạch vững mạnh, toàn diện”

07/12/2023 - 19:10

BDK.VN - Vừa qua, Đảng ủy xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận Chi bộ ấp Hòa Thạnh A đạt chi bộ “trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD)”.

Lãnh đạo địa phương trao bằng công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, toàn diện cho chi bộ.

Lãnh đạo địa phương trao bằng công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, toàn diện cho chi bộ.

Qua gần 3 năm xây dựng, chi bộ ấp Hòa Thạnh A, Đảng ủy xã Lương Hòa thực hiện đạt 5 tiêu chuẩn và 9 điều kiện công nhận chi bộ TSVMTD. Chi bộ thường xuyên quán triệt kịp thời Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, định hướng, đường lối đổi mới và các nguyên tắc cơ bản của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và chi bộ đến từng đảng viên tạo nhận thức và  tuyệt đối tin tưởng, đồng thuận vào sự lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng chi ủy có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành tốt, xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Về đời sống kính tế, chi bộ ấp thực hiện tốt công tác giảm nghèo hằng năm (tổng số hộ dân 399 hộ: hộ nghèo 12, cận nghèo 3, trong đó 10 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội,  tỷ lệ 1,28 %). Ấp có các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được phổ biến nhân rộng: chi hội thú cưng sinh sản, nuôi ong lấy mật và tổ may…Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/ người/ năm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương trao bằng công nhận chi bộ TSVMTD cho chi bộ ấp và trao giấy khen của Huyện ủy Giồng Trôm, Đảng ủy xã cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng chi bộ TSVMTD thời gian qua.

Tin, ảnh: Tiều Liêu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN