Chi bộ Tỉnh Đoàn đại hội điểm nhiệm kỳ 2010-2015

23/05/2010 - 16:29

Ngày 21-5-2010, Chi bộ Tỉnh Đoàn tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là chi bộ được chọn làm đại hội điểm cho 25 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, đại diện các chi bộ trực thuộc cùng 21/22 đảng viên chính thức của chi bộ.

Đại hội đã thông qua các văn kiện: Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; tự phê bình của Chi ủy nhiệm kỳ qua; tổng hợp ý kiến đóng góp, thảo luận báo cáo chính trị, biểu quyết những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những chỉ tiêu chủ yếu trong nghị quyết đại hội đảng bộ.

Theo đó, mục tiêu trọng tâm ở nhiệm kỳ 2010-2015 của Chi bộ Tỉnh Đoàn là: Lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết hàng năm để thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh nhà luôn đạt khá, mạnh; hàng năm có 100% đảng viên và 100% quần chúng tại đơn vị học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia học tập, đăng ký các nội dung rèn luyện của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp được 10 đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên được đánh giá đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt từ 95% trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Tỉnh Đoàn gồm 7 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 2 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN