Chợ Lách đồng thuận hưởng ứng thi đua “Đồng khởi mới”

04/03/2024 - 06:39

BDK - Sau 3 năm phát động và triển khai thực hiện, phong trào thi đua (TĐ) “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Chợ Lách chuyển biến từ nhận thức đến hành động, hăng hái tham gia các phong trào TĐ yêu nước. Từ kết quả thực hiện phong trào, Huyện ủy tiếp tục phát động các cấp, ngành, địa phương huyện tích cực hưởng ứng cao điểm TĐ “Đồng khởi mới” năm 2024 - 2025.

Chợ Lách chú trọng tuyên truyền cho nhân dân tạo sự đồng thuận, đồng lòng, tích cực hưởng ứng thi đua “Đồng khởi mới”.

Chợ Lách chú trọng tuyên truyền cho nhân dân tạo sự đồng thuận, đồng lòng, tích cực hưởng ứng thi đua “Đồng khởi mới”. Ảnh: Thanh Đồng

Hiểu đúng, nhận thức sâu

Phong trào TĐ “Đồng khởi mới” đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu (CT) Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện Chợ Lách. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, tính đến nửa nhiệm kỳ, có 3/27 CT đạt và vượt, 3/27 CT xấp xỉ đạt, 6/27 CT đạt trên 70%, 13/27 CT đạt trên 50%, 2 CT đánh giá cuối nhiệm kỳ. Khả năng đến cuối nhiệm kỳ, có 27/27 CT đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội. Tuy nhiên, một số CT muốn đạt cần có sự nỗ lực rất lớn của toàn đảng bộ và nhân dân.

Nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy Chợ Lách đề ra 28 CT, 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, CT về thu nhập bình quân đầu người khá cao so với mức bình quân chung của tỉnh. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 82 triệu đồng/năm (tỉnh là 60,3 triệu đồng/năm) và có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu và có ít nhất 1 mô hình xã thông minh, hoàn thành các đề án, công trình trọng điểm: Đề án Làng Văn hóa du lịch, Trung tâm Giống cây trồng, hoa kiểng quy mô quốc gia, Cụm công nghiệp Sơn Quy...

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào TĐ “Đồng khởi mới”, Huyện ủy Chợ Lách đã phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả cao điểm TĐ “Đồng khởi mới” giai đoạn 2024 - 2025 theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”. Tập trung TĐ thực hiện đạt và vượt 24 CT về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 08-NQ/HU của Huyện ủy. Tiếp tục phát động TĐ xây dựng mới các “điển hình” cấp huyện năm 2024, gồm: “Điển hình xã đạt NTM kiểu mẫu, xã NTM thông minh, ấp NTM minh”; “Điển hình địa phương xây dựng và nhân rộng Tổ chuyển đổi số cộng đồng hiệu quả”.

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm cho biết: Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương của huyện bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và quan điểm “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là then chốt; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là trung tâm” để cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Thi đua ở từng cấp, ngành, địa phương

Phát biểu phát động TĐ “Đồng khởi mới” trên địa bàn huyện, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, địa phương huyện đồng bộ thực hiện các giải pháp cụ thể. Trong đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân với hình thức, nội dung phong phú, sát đối tượng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo phương châm “Hiểu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện”.

Huyện ủy Chợ Lách khen thưởng các tập thể tiêu biểu qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Ảnh: Việt Cường

Huyện ủy Chợ Lách khen thưởng các tập thể tiêu biểu qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Ảnh: Việt Cường

Quan trọng nhất là phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu. Chủ động, tập trung xây dựng kế hoạch phát động “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”, tạo phong trào TĐ đồng bộ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đối với các địa phương, tập trung TĐ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, TĐ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. TĐ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung TĐ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, gồm: Xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, hoàn thành xây dựng Đề án Làng Văn hóa du lịch huyện và Trung tâm Giống cây trồng, hoa kiểng quy mô quốc gia...

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN