Chợ Lách: Kết quả 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

12/04/2021 - 06:35

BDK - Qua 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị tại huyện Chợ Lách được nâng lên.

Tuyến đường huyện lộ 41 qua xã Tân Thiềng được lắp đèn led dựa vào nguồn lực do nhân dân đóng góp.

Tuyến đường huyện lộ 41 qua xã Tân Thiềng được lắp đèn led dựa vào nguồn lực do nhân dân đóng góp. 

Chỉ thị số 05-CT/TW đã đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác; có đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nội dung sinh hoạt của cấp ủy, cũng như các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị sát thực và hiệu quả hơn.

Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện nhận thức được tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng nơi, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên có ý thức, tự giác trong thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân có những chuyển biến tích cực. Từ đó, góp phần thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh, xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Hàng năm, Huyện ủy đã triển khai cụ thể đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tỷ lệ 98,8%. Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Lách triển khai cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Các chuyên đề hàng năm được triển khai từ huyện đến cơ sở; được đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ, viết cam kết thực hiện, chú trọng nội dung “làm theo” một cách thiết thực, sát nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Nội dung đăng ký của cán bộ chủ chốt được công khai trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Đến nay, huyện có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nội dung đăng ký thực hiện.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức đơn vị cũng được các đảng bộ, chi bộ tổ chức thực hiện. Nhiều nơi tổ chức đăng ký với các nội dung cụ thể gắn với đặc trưng công tác chuyên môn như: Viện Kiểm sát nhân dân huyện xây dựng nội dung “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đăng ký phương châm “xây đi đôi với chống, trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, nói đi đôi với làm theo”. Chi bộ Kho bạc huyện đăng ký nội dung “năng động, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn”...

Huyện ủy Chợ Lách đề ra phương hướng tiếp tục lãnh đạo, quán triệt và tuyên truyền tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Công tác triển khai cần được thực hiện thường xuyên, đưa vào sinh hoạt chi bộ để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng nơi. Bên cạnh đó, đa dạng các hình thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, gắn với kiểm tra, giám sát, kịp thời bình xét, biểu dương, khen thưởng, lan tỏa điển hình. Nhất là xác định rõ những nội dung cần đột phá trong năm 2021 cũng như những năm tiếp theo để thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Triều Dương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN