Chuẩn bị tốt nội dung điều hành đại hội

25/01/2010 - 08:27
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be phát biểu tại Đại hội.

Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức đầu tiên tại xã Thành Triệu (Châu Thành). Đây cũng là Đảng bộ đầu tiên của tỉnh Đại hội Đảng viên thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Đại hội được đánh giá thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, vì đây là đại hội điểm đầu tiên, nên ngay sau đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm để đánh giá, phân tích, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế qua từng khâu, từng bước chuẩn bị và trình tự, nội dung tiến hành đại hội, làm cơ sở giúp cho các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rút kinh nghiệm. Cuộc họp rút kinh nghiệm có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong, lãnh đạo các ban Đảng, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 22 đơn vị cơ sở được chọn đại hội thí điểm theo Hướng dẫn số 24 của Ban Tổ chức TW.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành Triệu được các đại biểu đánh giá là cơ bản đạt yêu cầu. Bố cục giữa phần báo cáo tổng kết nhiệm kỳ với phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới khá cân đối, phù hợp. Nội dung đánh giá khá rõ nét, sát với tình hình, số liệu chứng minh vừa phải. Tuy nhiên, phần nhiệm vụ, giải pháp trên một số lĩnh vực chưa thật cụ thể và chưa thật sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, đặc điểm của cấp cơ sở là cấp tổ chức thực hiện, cấp trực tiếp với phong trào, trực tiếp với dân. Do đó, nhiệm vụ và giải pháp phải thể hiện được đặc điểm này, nghĩa là phải hết sức cụ thể. Nhiệm vụ và giải pháp càng rõ, càng cụ thể thì càng dễ tổ chức thực hiện, càng dễ sơ kết rút kinh nghiệm và Nghị quyết càng dễ đi vào cuộc sống. Về nhân sự, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá Thành Triệu chuẩn bị nhân sự khóa mới chặt chẽ theo quy trình, đồng thời được các Ban Đảng tỉnh và Huyện ủy Châu Thành thường xuyên hướng dẫn, góp ý. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới vẫn còn một số đồng chí chưa đạt chuẩn theo quy định, chưa qua đào tạo chính trị, chuyên môn. Điều đó cho thấy công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, chuẩn hóa và đổi chất của Thành Triệu thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Theo ông Võ Thành Hạo - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, muốn có được một Đại hội Đảng bộ thành công thì khâu chuẩn bị có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng Hướng dẫn số 24 của Ban Tổ chức TW, tức là phải lấy ý kiến nhân sự từ Mặt trận Tổ quốc, chi bộ, bỏ phiếu kín và phải trên 50% số phiếu ủng hộ thì mới được đưa vào danh sách trình đại hội. Về văn kiện, phải được lấy ý kiến trong chi bộ, các đồng chí cách mạng lão thành, đoàn thể. Qua đó, chọn ra những vấn đề còn có ý kiến khác nhau sẽ đưa ra đại hội để thống nhất ý kiến. Các hoạt động của tiến trình đại hội phải được văn bản hóa, từ những việc nhỏ nhất. Mặc dù đại hội diễn ra trên cơ sở chương trình đã được chuẩn bị nhưng đoàn chủ tịch phải thể hiện sự uyển chuyển, linh hoạt tùy theo tình hình thực tế của đại hội. Muốn làm tốt được điều này, ông Võ Thành Hạo nhấn mạnh: “Đoàn chủ tịch là cơ quan điều hành đại hội, phải nghiên cứu kỹ các quy định về bầu cử trong Đảng và đặc biệt là phải tuyệt đối thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Khi có vấn đề phát sinh, đoàn chủ tịch phải hội ý, từng lúc xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên để đảm bảo đúng theo yêu cầu thực tế của đại hội”.

Đại biểu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: P.Y

Việc thực hiện chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư là nhằm rút kinh nghiệm trong việc mở rộng dân chủ trong bầu cử của Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên; phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng của cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be lưu ý, đây là vấn đề mới nên các cấp ủy Đảng cần tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên. Kinh nghiệm từ Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Thành Triệu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói công tác chuẩn bị đại hội là cần thiết nhưng chuẩn bị tốt nội dung để điều hành đại hội chứ không phải diễn tập đại hội. Tiến trình đại hội phải diễn ra đúng tình hình thực tế, thể hiện tính dân chủ nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong xây dựng văn kiện đại hội, phải có sự kế thừa của nhiệm kỳ trước; phải có mục tiêu rõ ràng, càng cụ thể thì càng dễ thực hiện; và, một đại hội hoàn thành tốt nhiệm vụ là phải tôn trọng ý kiến của đảng viên, đại biểu đảng viên tham dự đại hội.

Theo kế hoạch, Sơn Đông (thành phố Bến Tre) là đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu đầu tiên của tỉnh (vào ngày 29 và 30-1). Sau đó, 20 đơn vị điểm thực hiện theo Hướng dẫn số 24 của Ban Tổ chức TW sẽ tổ chức đại hội và kết thúc chậm nhất là 15-3. Các xã, đơn vị còn lại sẽ tổ chức đại hội trong quý 2 năm 2010.

 

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN