Chung sức xây dựng nông thôn mới

17/06/2016 - 06:51

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang (LLVT) chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, LLVT huyện Mỏ Cày Nam đã tích cực triển khai thực hiện phong trào với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tích cực vào kết quả chung trong tiến trình xây dựng NTM của huyện.

Phát động từ năm 2012, phong trào thi đua LLVT Mỏ Cày Nam chung sức xây dựng NTM tập trung vào 19 tiêu chí về xây dựng NTM của Ban Chỉ đạo tỉnh và 5 nhóm nội dung do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hướng dẫn. Qua 4 năm thực hiện, LLVT huyện đã khẳng định được cách làm phù hợp và hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ. Kết quả, đã góp phần giúp xã Định Thủy hoàn thành 19 tiêu chí (TC) xã NTM; xây dựng xã NTM: Cẩm Sơn (năm 2016), An Thới (năm 2017), Tân Hội, Minh Đức, Đa Phước Hội... phấu đấu hàng năm đạt từ 1 - 2 TC. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện bám sát kế hoạch xây dựng NTM của huyện, linh động, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng NTM trên địa bàn. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, LLVT huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động nhân dân hiến hơn 3.500m2 đất, tham gia gần 12.200 ngày công lao động. Trong 4 năm, đã xây dựng và sửa chữa gần 113,5km đường giao thông nông thôn, nạo vét, cải tạo, khơi thông dòng chảy gần 35km kênh nội đồng phục vụ sản xuất. LLVT huyện đã tham gia gần 2.500 ngày công tu sửa, phát quang trên 20,5km đường giao thông nông thôn; vận động xây tặng, sửa chữa 11.305 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, trị giá gần 37 tỷ đồng, cho các đối tượng gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn; khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 60.500 lượt người nghèo, các đối tượng chính sách, với trị giá trên 4,5 tỷ đồng; tặng xe đạp, quần áo, cặp học sinh, sách vở, bút, bàn ghế, nhận đỡ đầu cho 19.300 lượt học sinh nghèo, trị giá trên 450 triệu đồng.

LLVT huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội… Tổ chức xét duyệt cho các đối tượng chính sách theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 2.320 trường hợp, đã chi trả cho 2.045 trường hợp với số tiền trên 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác củng cố xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh toàn diện được quan tâm chú trọng; số lượng biên chế dân quân nòng cốt đạt 1,44% dân số, đảng viên đạt 23,39%; Ban CHQS xã được kiện toàn, củng cố đủ cơ cấu. Tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn được thực hiện tốt nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong hơn 4 năm qua, đã có 13.200 lượt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra, bảo vệ an toàn tuyệt đối các lễ hội, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương.

Có thể nói, LLVT huyện Mỏ Cày Nam thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào những kết quả chung trong phong trào xây dựng NTM của huyện, đó là kết quả của sự thống nhất về nhận thức, trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của cấp ủy, chỉ huy đơn vị.

Thượng tá Phan Văn Lem (Chính trị viên - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN