Chung tay góp sức vì sự phát triển của quê hương

31/08/2022 - 05:37

BDK - Trong những năm qua, tỉnh ta đã triển khai thực hiện rất nhiều công trình (CT), dự án (DA) trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có một số CT, DA trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, một số DA gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự (ANTT); một số trường hợp phải tiến hành cưỡng chế, bảo vệ thi công... đã tác động tiêu cực đến chủ trương chung của tỉnh và việc thu hút đầu tư từ các tổ chức, cá nhân.

Người dân xã An Khánh (Châu Thành) di dời nhà để bàn giao mặt bằng cho công trình cầu Rạch Miễu 2.  Ảnh: Hữu Hiệp

Người dân xã An Khánh (Châu Thành) di dời nhà để bàn giao mặt bằng cho công trình cầu Rạch Miễu 2.  Ảnh: Hữu Hiệp

Vì lợi ích chung của xã hội

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Trong đó, nổi lên là vấn đề xung đột lợi ích giữa người dân và chủ đầu tư; chính quyền và ngành chức năng một số nơi xử lý chưa linh hoạt, thiếu quan tâm đến quyền và lợi ích thiết thực của người dân, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, phản đối chủ trương. Nhận thức của một bộ phận người dân về DA, về chủ trương, chính sách, ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, kèm với mong muốn được hưởng quyền lợi kinh tế cao khi bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã làm phát sinh khiếu nại, ngăn cản thi công để đòi lợi ích cao hơn. Một số phần tử xấu lợi dụng sự bức xúc của người bị thu hồi đất để kích động, xúi giục khiếu kiện...

Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nhiều DA, nhất là 11 CT, DA trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, như: các DA giao thông, thủy lợi, hạ tầng điện, điện gió, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các khu đô thị, khu dân cư... Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự nhận thức đúng, sự đồng lòng, hợp tác, phối hợp, cảm thông, chia sẻ của người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; nhất là CT cầu Rạch Miễu 2 đã khởi công vào ngày 29-3-2022 nhưng đến nay tiến độ thực hiện còn chậm, trong đó có nguyên nhân là một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công.

Để các CT, DA thực hiện đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nguyện, tự giác, gương mẫu trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các CT, DA nhằm từng bước nâng cao mức sống của hộ gia đình và vì lợi ích chung, lâu dài của cả cộng đồng, xã hội. Chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công cầu Rạch Miễu 2 trong giai đoạn hiện nay.

Công đồng trách nhiệm

Người dân cần chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm với cấp ủy, chính quyền, tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, những người xung quanh thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân, cùng hợp tác trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để sớm thực hiện các CT, DA; đấu tranh, phản biện lại những quan điểm sai trái, chưa phù hợp, cản trở sự phát triển chung của xã hội. Trường hợp người dân bị ảnh hưởng quyền lợi hoặc có khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất, cần phản ánh, khiếu nại đúng nơi, đúng quy định để được giải quyết, hướng dẫn, hỗ trợ…

Bên cạnh đó, cần cảnh giác trước âm mưu các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tuyên truyền, kích động khiếu kiện, biểu tình, phá rối ANTT nhằm chống Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trên không gian mạng hiện nay. Tuyệt đối không tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái quy định pháp luật, gây mất ANTT; mạnh dạn tố giác với cơ quan chức năng những hành vi vận động, tuyên truyền, kích xúi, cản trở, chống đối việc triển khai các CT, DA.

Về phía cấp ủy, chính quyền, các ngành và chủ đầu tư cần phải có cơ chế công khai, minh bạch về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; kiên trì giải đáp hết những nội dung người dân chưa hiểu; không chủ quan, áp đặt, kỳ thị, lợi ích nhóm và các hành vi tiêu cực khác, từ đó mới tạo được lòng tin của người dân. Tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ dân sau khi bàn giao mặt bằng có cuộc sống bằng hoặc cao hơn để tạo sức lan tỏa, đồng tình ủng hộ. Phát huy vai trò người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ đầu tư trực tiếp đối thoại với người dân trong vùng DA để lắng nghe, thấu hiểu những băn khoăn, khó khăn, vướng mắc của người dân; qua đó, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tháo gỡ những bất cập, xử lý những tiêu cực để tạo được lòng tin, sự ủng hộ của người dân.

Người dân cần tìm hiểu, thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng như: Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Quốc Thái

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN