Chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm

09/09/2022 - 13:20

BDK.VN - Sáng 9-9-2022, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai công tác chuyển đổi số (CĐS) năm 2022 tại huyện Chợ Lách.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười yêu cầu CĐS phải lấy người dân làm trung tâm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười yêu cầu CĐS phải lấy người dân làm trung tâm.

Đoàn đã đến làm việc tại UBND xã Phú Sơn và UBND huyện Chợ Lách. Tại xã Phú Sơn, đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện của xã, trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác CĐS trong thời gian tới.

Theo chủ tịch UBND xã Phú Sơn Phạm Hoàng Nam, thời gian qua, xã luôn quan tâm, tích cực triển khai các nhiệm vụ CĐS theo kế hoạch của tỉnh và huyện. Tuy nhiên, hầu hết cán bộ, công chức xã chưa qua lớp đào tạo, tập huấn về chuyên đề CĐS, còn lúng túng trong triển khai các đầu việc, công tác triển khai còn chậm. Đặc biệt, tâm lý người dân còn e ngại nên ít sử dụng dịch vụ công, ứng dụng kinh tế số, xã hội số. Người dân còn thói quen giải quyết thủ tục hành chính và mua bán, thanh toán theo phương pháp truyền thống.

Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Nguyễn Minh Đức cho biết: Cấp huyện đã cung cấp 161 dịch vụ công (21 dịch vụ mức độ 3, 140 dịch vụ mức độ 4), cấp xã 87 dịch vụ công (48 dịch vụ mức độ 3 và 39 dịch vụ mức độ 4)  lên Cổng dịch vụ công của tỉnh; tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến giải quyết trên hệ thống mức độ 3 đạt 70,83%, mức độ 4 đạt 98,30%. Huyện luôn quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về CĐS.

Khó khăn hiện nay là việc tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về CĐS chưa mang lại hiệu quả. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức viên chức chưa đồng đều nên việc triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành chưa phát huy được hiệu quả. Nhân lực an toàn thông tin mạng trên địa bàn chưa đạt yêu cầu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị chỉ đạo xã tiếp cận, nghiên cứu các chương trình, kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức cấp xã và Nhân dân, trong đó vai trò của người đứng đầu là hết sức quan trọng. Mục tiêu là lấy người dân làm trung tâm, người dân tham gia vào quá trình CĐS.

Huyện tiếp tục thực hiện mô hình CĐS cấp huyện, xã năm 2022. Xây dựng kế hoạch cụ thể, có phân công trách nhiệm, có kiểm tra giám sát; huyện cần quan tâm hỗ trợ các xã, thị trấn; đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ tham gia vào quá trình CĐS.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN