Cơ bản hoàn thành các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

17/06/2022 - 18:25

BDK.VN - Ngày 17-6-2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2022 tổ chức hội nghị để nghe nhận xét kết luận quá trình chuẩn bị văn kiện KVPT tỉnh năm 2022 và định hướng việc cần tập trung thực hiện thời gian tới của đoàn kiểm tra Quân khu 9.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị, đoàn kiểm tra có Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó tham mưu trưởng Quân khu 9, Phó trưởng đoàn kiểm tra, Đại tá Lê Hoàng Giữ - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Đại tá Phan Văn Chương - Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9.

Phía tỉnh có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo huyện Châu Thành và Bình Đại.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra Quân khu 9, BCĐ diễn tập KVPT tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị và cơ bản hoàn thành các nội dung diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. Về công tác quán triệt, triển khai, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị, ý định diễn tập cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan có liên quan. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tham gia diễn tập theo kế hoạch của tỉnh. Đã tiến hành soạn thảo các văn kiện, làm công tác chuẩn bị theo từng chuyên ngành bảo đảm cho diễn tập KVPT tỉnh theo đúng kịch bản đã xây dựng và đúng theo ý định của Quân khu đã triển khai.

Về hệ thống văn kiện, hầu hết các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, tỷ mĩ. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng các kế hoạch của ngành mình và những nội dung có liên quan. Cơ quan thường trực BCĐ diễn tập KVPT tỉnh là Bộ CHQS tỉnh giúp BCĐ diễn tập KVPT tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành tập trung cho công tác chuẩn bị, tiến hành soạn thảo các nội dung văn kiện, giúp các Khối đảng, chính quyền, đoàn thể soạn thảo các kế hoạch, sơ đồ, bản kẽ, thuyết minh, hoàn chỉnh các nội dung theo đúng kế hoạch. Hiện nay, các nội dung, chương trình các cuộc họp và các kế hoạch đã chuẩn bị tương đối đầy đủ.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó tham mưu trưởng Quân khu 9, Phó trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết thúc hội nghị.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó tham mưu trưởng Quân khu 9, Phó trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết thúc hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó tham mưu trưởng Quân khu 9, Phó trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp và diễn ra theo đúng kế hoạch, BCĐ diễn tập KVPT tỉnh theo dõi, chỉ đạo cho các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh nội dung văn kiện, sơ đồ, bản đồ mà Tổ nội dung Quân khu đã đóng góp, chỉnh sửa làm cơ sở cho tổ chức luyện tập, huấn luyện, diễn tập thử và diễn tập chính thức. Tiến hành cấu trúc lại thao trường tại các khu vực thực binh, xây dựng các tình huống và thực hành huấn luyện theo kế hoạch bảo đảm huấn luyện thực binh đạt chất lượng tốt. Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho BCĐ diễn tập KVPT tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh các kế hoạch bảo đảm cho diễn tập chính thức. Sau khi hoàn chỉnh các nội dung và văn kiện diễn tập, các sở, ban, ngành căn cứ vào thời gian diễn tập chính thức tiến hành tự luyện tập, hợp luyện, huấn luyện thực binh theo kế hoạch của BCĐ diễn tập KVPT tỉnh.

Đại tá Nguyễn Chí Linh đề nghị các cơ quan của Quân khu, BCĐ, Tổ nội dung của Quân khu theo dõi, hỗ trợ BCĐ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 để cuộc diễn tập chính thức đạt chất lượng cao.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN