Cơ quan chức năng giải quyết hơn 1,39 ngàn đơn của công dân

13/01/2021 - 13:30

BDK.VN - Năm 2020, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp hơn 3,5 ngàn lượt người, trong đó, tiếp thường xuyên 2,87 ngàn lượt và hơn 660 lượt tiếp đột xuất.

Nội dung tiếp công dân đa số là khiếu nại đòi đất tập đoàn sản xuất ở huyện Ba Tri; các khiếu nại về chế độ chính sách, văn hóa, xã hội; tố cáo về hành vi hành chính và các phản ánh, kiến nghị.

Các cơ quan chức năng tỉnh tiếp nhận tổng số 2,22 ngàn đơn (tăng hơn 690 đơn so với năm 2019). Trong đó, có 1.474 đơn đủ điều kiện xử lý gồm: 420 khiếu nại, 26 tố cáo và 1.028 phản ánh, kiến nghị.

Cơ quan chức năng đã giải quyết theo thẩm quyền 1.398/1.474 đơn, đạt tỷ lệ 94,84%, gồm: 396 khiếu nại, 25 tố cáo và 977 kiến nghị, phản ánh; đang tiến hành thẩm tra, xác minh 76 đơn (24 khiếu nại, 1 tố cáo và 51 kiến nghị, phản ánh).

Đ. Chính 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN