Công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh và tuyển sinh quân sự

30/12/2022 - 05:35

BDK - Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, bảo đảm ngân sách cho công tác dân quân tự vệ (DQTV), giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) và tuyển sinh quân sự. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thành phố cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về công tác DQTV, GDQPAN, tuyển sinh quân sự đề ra.

Lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất huyện Mỏ Cày Nam ôn luyện nội dung tháo lắp súng thông thường.

Lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất huyện Mỏ Cày Nam ôn luyện nội dung tháo lắp súng thông thường.

Quan tâm củng cố lực lượng

Lực lượng DQTV thường xuyên được kiện toàn về tổ chức, biên chế, luân chuyển nâng cao chất lượng; giữ vững tỷ lệ đảng, đoàn, nâng cao vai trò lãnh đạo và khả năng chiến đấu của lực lượng DQTV, tổng số DQTV đạt 1,69% so với dân số; chất lượng đảng viên đạt tỷ lệ 28,59%; đoàn viên đạt 69,29%; nữ đạt 7,02%; chi bộ quân sự 157/157. Trong năm, các địa phương đã tham mưu củng cố 109 ban CHQS cơ quan, tổ chức đã thành lập, từng bước đi vào hoạt động có nền nếp. Cụ thể đã ra quyết định miễn nhiệm 45 cán bộ do chuyển công tác khác và nghỉ hưu, bổ nhiệm mới 53 cán bộ ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và các huyện, thành phố; thành lập mới 1 ban chỉ huy, nhìn chung các ban CHQS cơ quan, tổ chức tích cực tham mưu giúp cấp ủy và người đứng đầu cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đặc biệt, các lực lượng được tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đầy đủ theo quy định, lực lượng DQTV tham gia phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 2 huyện Bình Đại, Châu Thành; cơ quan thường trực QPAN tham mưu tổ chức thành công Hội thao Trung đội Dân quân cơ động, cấp huyện, tỉnh có 5.096 vận động viên tham gia; hội thao phòng không tầm thấp cho lực lượng thường trực và DQTV có 117 đồng chí tham gia. Kết quả đạt mục đích yêu cầu đề ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối người, vũ khí trang bị. Ngoài ra, các lực lượng còn phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện kinh tế, chính trị diễn ra trên địa bàn; tổ chức tuần tra 13.210 cuộc, có 26.420 lượt lực lượng tham gia. Kết quả phát hiện 235 vụ, 510 người có liên quan.

Đối với công tác đào tạo ngành quân sự cơ sở, hiện có 77 đồng chí đang đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự Quân khu 9. Đến nay, có 98,78% chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy cơ sở, 96,95% là thành viên HĐND, UBND; chỉ huy trưởng đã qua đào tạo 155/157, phó chỉ huy trưởng đã qua đào tạo 141/157.

Công tác giáo dục giáo dục quốc phòng an ninh

Hội đồng GDQPAN tỉnh, huyện, xã, phường và thị trấn được kiện toàn, đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; hoạt động đúng theo quy chế, kế hoạch, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác GDQPAN. Trong năm đã đưa và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng được 42 lớp, quân số 2.524/1.479 đồng chí, đạt 170,66%. Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, bố trí giáo viên GDQPAN ở các trường theo quy định. Đến nay, cơ bản các trường biên chế đủ giáo viên chuyên trách. Môn học GDQPAN là môn học chính khóa như các môn học khác, đúng theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thượng tá Mai Văn Chính - Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh cho biết: Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN. Trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã phát 170 phóng sự có 1.295 tin, bài; 1.315 chuyên mục, có 8.813 tin, bài; trên Báo Đồng Khởi, Chiến sĩ Bến Tre đưa 2.110 tin, bài, phóng sự, hình ảnh.

Thực hiện công tác tuyển sinh quân sự, Bộ CHQS tỉnh, cơ quan thường trực phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Cổng thông tin điện tử, Báo Đồng Khởi, Website của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh. Sau khi được tuyên truyền, hướng nghiệp, thí sinh đã hiểu rõ kiến thức tuyển sinh thi vào các học viện, nhà trường trong Quân đội, có nhiều thí sinh đến Ban CHQS huyện, thành phố để được tư vấn về học lực, sức khỏe, đăng ký sơ tuyển và được cán bộ chuyên trách hướng dẫn kê khai hồ sơ. Kết quả trúng tuyển vào các học viện, nhà trường: 21 thí sinh. Kết quả trúng tuyển quân sự cơ sở có 26/26 thí sinh, đạt 100% so với tổng số thí sinh nộp hồ sơ.

Đạt được kết quả trên là do tinh thần, trách nhiệm của Ban CHQS cơ quan, tổ chức, Ban CHQS cấp xã được nâng lên, phát huy vai trò tham mưu giúp Đảng ủy, UBND, người đứng đầu cơ quan, tổ chức lãnh đạo, điều hành trên lĩnh vực QPAN, đặc biệt là công tác DQTV, GDQPAN, tuyển sinh quân sự ở cơ sở.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN