Công tác quốc phòng, an ninh ở các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực

02/02/2012 - 16:02
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2011. Thiếu tướng Võ Hồng Quang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2011, với các nội dung chính như: công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu và thực hiện vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những mặt làm được và chưa được về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh trong năm qua. Theo đó, công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh đối với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố cũng như ban chỉ huy quân sự ở các cơ quan có sự chuyển biến tích cực. Các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công, góp phần cùng với lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trong việc tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tuy nhiên, việc quán triệt các chủ trương về công tác quốc phòng ở một số cơ quan, ban, ngành ở địa phương, nhất là ở cơ sở chưa sâu, biện pháp chỉ đạo chưa đồng bộ, dẫn đến hiệu quả chưa cao; công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ tuy đạt chỉ tiêu, kế hoạch nhưng chất lượng ở một số mặt chưa cao; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp có nơi chưa kịp thời, chưa phù hợp với tình hình mới…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Hồng Quang đã nêu một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh: Trong năm 2012, Ban Chỉ huy Quân sự các cấp cần thực hiện tốt quy chế hoạt động, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; tham mưu cho UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị; theo dõi tình hình khám sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành tốt công tác tuyển sinh quân sự kết hợp với tuyển sinh cán bộ quân sự cấp xã đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN