Đảng ủy Quân sự tỉnh

Củng cố tổ chức đảng vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

01/06/2022 - 05:32

BDK - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, sự hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ về nghiệp vụ của các sở, ban ngành tỉnh và các cơ quan Quân khu. Đặc biệt, với sự đoàn kết thống nhất cao, tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Quân sự tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và được Tỉnh ủy khen tặng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021. Ảnh: Đặng Thạch

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021. Ảnh: Đặng Thạch

Xây dựng đảng bộ vững mạnh

Đảng bộ Quân sự tỉnh có 5 đảng bộ cơ sở trực thuộc, 9 đảng bộ quân sự huyện, thành phố với 604 đảng viên, trong đó khối tỉnh 345 đảng viên; huyện, thành phố 259 đảng viên.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn xác định cần phải xây dựng Đảng bộ vững về chính trị, tư tưởng và đạo đức, mạnh về tổ chức và cán bộ. Để Đảng bộ vững về chính trị, tư tưởng và đạo đức, Đảng ủy xác định yếu tố quan trọng là phải tổ chức học tập, quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng thời gắn với học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc, dự đoán đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời những vấn đề tư tưởng trong Đảng bộ.

Theo Đại tá Võ Văn Hội - Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ, hàng quý có tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc khắc phục. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021 đúng thực chất; chỉ đạo các đảng ủy cơ sở tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021 chặt chẽ, đúng hướng dẫn. Các cấp ủy đảng chấp hành nghiêm quy chế, quy định, chế độ sinh hoạt, làm việc, các nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng, nội bộ đoàn kết thống nhất. Tiến hành quy trình kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác đảng viên. Công tác cán bộ cũng được thực hiện đúng quy trình, quy định...

Tạo thống nhất trong nhận thức và hành động

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên cán bộ, đảng viên và chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 9 và Tỉnh ủy năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Đảng ủy tổ chức quán triệt cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình. Qua quán triệt, học tập, từng thành viên cấp ủy, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, có sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với tâm thế quyết tâm cao, tinh thần sáng tạo, đổi mới trong công việc, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” của Tỉnh ủy được các cấp ủy quán triệt sâu sắc và vận dụng vào trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện, hội thao, hội thi, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong điều kiện dịch bệnh đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ.

Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp tổ chức tốt “Tết quân - dân” năm 2021 tại huyện Giồng Trôm, huy động tổ chức tổng số tiền trên 12,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Quân khu phun khử khuẩn trên địa bàn tỉnh và xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân F0 có triệu chứng nhẹ với quy mô từ 200 - 300 giường... Huy động 3.949 lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại 555 chốt kiểm soát, 99 điểm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, khu cách ly; phối hợp truy vết 56.125 trường hợp đưa đi cách ly.

Chính từ sự phát huy tốt vai trò trong hoạt động thực tiễn hướng về cơ sở góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo an sinh xã hội... đã làm thắt chặt hơn tình quân - dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN