Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số tỉnh năm 2023'

17/09/2023 - 19:23

BDK - Sở Thông tin và Truyền thông đang phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh năm 2023”.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Thí sinh hợp lệ phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi. Mỗi thí sinh chỉ được tham gia làm bài thi 1 lần và sử dụng duy nhất một thông tin đăng ký để tham gia dự thi, không sử dụng thông tin của người khác để thi, không tổ chức thi nhóm, thi hộ.

Thí sinh tham gia dự thi trên hệ thống phần mềm thi trực tuyến có địa chỉ http://thitructuyen.bentre.gov.vn. Cấu trúc bài thi, gồm: 10 câu hỏi chính, với hình thức thi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ. Thời gian hoàn thành bài thi 10 phút. kết quả dự thi sẽ được phần mềm chấm tự động và được hiển thị ngay sau khi thí sinh chọn hoàn thành.

Nội dung câu hỏi xoay quanh các văn bản quy định của Trung ương và địa phương liên quan đến những nội dung về chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, dịch vụ công trực tuyến và CĐS. Cụ thể: Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030, Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các văn bản của tỉnh như: Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về CĐS tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 2581/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án CĐS tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản khác có liên quan, Quyết định số 34/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh, phiên bản 2.0, Kế hoạch số 6748/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra còn có thông tin từ Cẩm nang CĐS, sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và CĐS, các văn bản của các bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan.Thí sinh có thể xem tài liệu tham khảo tại địa chỉ: http://thitructuyen.bentre.gov.vn/tailieuthamkhao.

Thí sinh dự thi truy cập vào địa chỉ http://thitructuyen.bentre.gov.vn, tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách bấm nút “ĐĂNG KÝ” và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Sau đó, nhấp vào nút “THAM GIA NGAY” và bắt đầu làm bài thi. Sau khi thực hiện xong phần dự thi, thí sinh bấm nút “NỘP BÀI” để kết thúc bài thi.

Thí sinh dự thi phải đăng ký đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân, gồm: Tên đăng nhập, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên hệ, đơn vị công tác, số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/mã định danh/mã số học sinh, số điện thoại.

Trong trường hợp có từ 2 thí sinh trở lên cùng trả lời đúng số lượng các câu hỏi, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời nhanh nhất của các thí sinh để lựa chọn người đạt giải.

Cơ cấu giải thưởng, có giải cá nhân và giải tập thể, tính trên tiêu chí số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia nhiều nhất và có kết quả tốt nhất. Tiêu chí số lượng người tham gia nhiều nhất tính trên tổng số lượng người/dân số của đơn vị/địa phương, sẽ tính trên tỷ lệ phần trăm số lượng thí sinh trên tổng số người/dân số thuộc cơ quan, ban, ngành và của từng địa phương. Giải nhất cá nhân 3 triệu đồng, ngoài ra còn 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích cá nhân. Giải nhất dành cho tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều thí sinh dự thi và đạt nhiều giải thưởng nhất 4 triệu đồng.

Tất cả thông tin về cuộc thi, tài liệu tham khảo liên quan đến cuộc thi sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử CĐS tỉnh Bến Tre (https://chuyendoiso.bentre.gov.vn), Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre (https://stttt.bentre.gov.vn) và Phần mềm thi trực tuyến (http://thitructuyen.bentre.gov.vn).

Thời gian cuộc thi diễn ra dự kiến từ ngày ra thông báo đến hết tháng 9-2023. Thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến vào tháng 11-2023.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN