Đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

04/02/2021 - 13:40

Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: Đặng Thạch

Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: Đặng Thạch

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng với lực lượng vũ trang tỉnh nhà tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh (QP, AN); lực lượng quân sự, công an, biên phòng thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QP, AN; năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày một nâng cao; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu theo kế hoạch; lực lượng vũ trang được quan tâm xây dựng vững mạnh và toàn diện; chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đội ngũ chính quy được nâng cao; công tác hậu cần, kỹ thuật và chính sách hậu phương quân đội được đảm bảo.

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình Biển Đông còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng nghiêm trọng hơn, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy; tình hình tai nạn, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tình trạng tàu thuyền ngư dân khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra... Những vấn đề nêu trên đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác bảo đảm AN quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của tỉnh nói riêng.

Để đảm bảo QP, AN, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt những nhiệm vụ như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP, AN; bảo đảm tính thống nhất, thiết thực, hiệu quả trong tình hình mới theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Tăng cường hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN trong lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp tốt với các lực lượng trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP, AN và nhiệm vụ phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ AN quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ QP. Tích cực đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, AN biên giới biển, tập trung xây dựng, quản lý tốt tuyến biên giới biển và địa bàn các xã ven biển, bảo đảm AN chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để triển khai thực hiện các dự án, chương trình phát triển hướng Đông của tỉnh; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận; lấy xây dựng tiềm lực về chính trị tinh thần và thế trận lòng dân làm nền tảng, ưu tiên trên tuyến biên giới biển và các địa bàn trọng điểm về QP, AN, sẵn sàng các phương án tác chiến, kịp thời đối phó với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình; làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng; bảo vệ an toàn địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về AN trật tự; bảo đảm AN chính trị nội bộ, AN kinh tế, AN thông tin và truyền thông, AN mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa phương; phối hợp giải quyết kịp thời các mâu thuẫn tồn tại và nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, làm phát sinh điểm nóng về AN trật tự.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về QP, AN; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ AN Tổ quốc; tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; chủ động đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác nguồn lợi thủy sản, tài nguyên, khoáng sản trái phép. Kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đạt từ 80% trở lên; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều phải được khởi tố vụ án, điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Năm là, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp theo đúng luật định, bảo đảm tin cậy về chính trị; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

Sáu là, trên cơ sở phát triển toàn diện của địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố QP, AN; gắn phát triển ngành, địa phương với tăng cường củng cố tiềm lực. Đồng thời, thường xuyên khảo sát, đánh giá khả năng huy động nguồn nhân lực và tiềm lực nền kinh tế quốc dân bảo đảm cho nhiệm vụ QP, AN, phòng thủ dân sự, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; huy động tiềm lực khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo QP, AN và xây dựng lực lượng vũ trang. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, trang bị, vật chất hậu cần - kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động thường xuyên, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách cho các lực lượng, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ ở cơ sở đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm…

Bảy là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng vũ trang các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Xây dựng tác phong, phương pháp làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi trọng hiệu quả, không hình thứcn

Lê Thanh Vân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN