Đảng bộ thị trấn Bình Đại đạt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đại hội

29/03/2023 - 05:31

BDK - Bí thư Đảng ủy thị trấn Bình Đại Huỳnh Văn Mai cho biết: Đến cuối năm 2021, thị trấn Bình Đại đạt chuẩn đô thị văn minh, vượt so với Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt 70% đô thị loại III). Đây là tiền đề quan trọng góp phần cho Đảng bộ thị trấn Bình Đại thực hiện đạt các chỉ tiêu (CT) NQ của nhiệm kỳ.

Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” cùng với thực hiện phương châm Đại hội “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, toàn Đảng bộ với quyết tâm chính trị cao, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân thị trấn, vượt qua khó khăn, tạo sự chuyển biến mọi mặt trên các lĩnh vực. 3 năm liền, Đảng bộ thị trấn Bình Đại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thực hiện các CT NQ Đại hội Đảng bộ thị trấn, đến thời điểm này, có 23/38 CT đạt và vượt cao (đạt 60,5% CT NQ của nhiệm kỳ đại hội).

Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, Đảng ủy thị trấn đã xây dựng và ban hành 2 chương trình, 5 kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Trong 38 CT theo NQ của nhiệm kỳ, ngoài 23 CT đạt và vượt cao, theo đánh giá của Đảng bộ, có 5 CT đạt từ 90% trở lên, có 6 CT đạt từ 50% trở lên và 4 CT dưới 50%.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, có sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành thương mại, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Tổng thu nhập bình quân đầu người tăng từ 54,5 triệu đồng/năm (năm 2020) lên 75,3 triệu đồng/năm (năm 2022), đạt 86% so với NQ. Phát triển mới 32/35 doanh nghiệp; 85/151 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 1.850/1.407 cơ sở thương mại - dịch vụ so với NQ đề ra. Công tác phát triển đô thị được tập trung, đến nay, thị trấn Bình Đại đạt 64/70% (60/70/100 điểm) tiêu chí đô thị loại III.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, có nhiều chuyển biến tốt. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, giữ vững thành quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đều tăng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân được nâng lên, công tác phòng chống dịch luôn chủ động và kịp thời, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều đạt. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 8,5% giảm còn 7,88%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, tính đến nay, thị trấn Bình Đại còn 78 hộ nghèo, chiếm 2,52%.

“Nhiều CT qua nửa nhiệm kỳ đạt và vượt rất cao, Đảng ủy thị trấn Bình Đại sẽ bổ sung CT NQ Đại hội Đảng bộ, cụ thể như: CT về phát triển doanh nghiệp, theo NQ đề ra là 35 nhưng Đảng bộ đã thống nhất nâng lên là 60 doanh nghiệp. Trong công tác xây dựng Đảng, với việc triển khai thực hiện mô hình chi bộ ấp, khu phố đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện, sẽ phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 100%. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và thường xuyên nâng chất các chi bộ ấp, khu phố đã đạt chuẩn”.

(Bí thư Đảng ủy thị trấn Bình Đại Huỳnh Văn Mai)

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN