Đảng Cộng sản Việt Nam- Người cầm lái vĩ đại đưa con tàu cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

05/02/2010 - 09:18
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.Y

LTS: Sáng ngày 3-2-2010, Tỉnh ủy Bến Tre long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2010), đồng chí Huỳnh Văn Be - Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng. Báo Đồng Khởi xin giới thiệu toàn văn bài diễn văn.

Hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - một tổ chức lãnh đạo duy nhất toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi từ những năm tháng khổ đau, tăm tối, nô lệ dưới ách áp bức của thực dân, phong kiến, đế quốc đến giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, đưa nhân dân lên vai trò làm chủ quốc gia, dân tộc. Và hôm nay, thực hiện đường lối của Đảng, dân tộc ta đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và đóng góp tích cực vào sự nghiệp hòa bình, dân chủ của thế giới. Đảng là mùa xuân! Mùa xuân luôn đổi mới với sức sống mới. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, đối nội và đối ngoại.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng hôm nay càng thêm náo nức, phấn khởi khi đất nước bước vào mùa xuân mới Canh Dần 2010, chuẩn bị đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre vừa tổ chức thành công Lễ hội kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi. Phát huy tinh thần Đồng Khởi năm xưa, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang hăng hái thi đua lao động, sản xuất với tinh thần: Mừng Đảng - mừng Xuân - mừng quê hương đổi mới, và lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI.

Trong không khí trang trọng này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quí đại biểu, các ban, ngành đoàn thể, chính quyền, chức sắc tôn giáo, đồng bào, đồng chí tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng hôm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bến Tre càng tin tưởng và tự hào bởi truyền thống yêu nước, gắn kết cộng đồng từ hai tiếng thiêng liêng ĐỒNG BÀO. Vinh quang thay Đảng ta trí tuệ và khoa học, hun đúc, hội tụ sức mạnh toàn dân tộc giương cao hai ngọn cờ tiêu biểu cho tư tưởng tiến bộ nhất của thời đại: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chính vì lẽ đó: lớp cha trước/ lớp con sau/ đã là đồng chí/ chung câu quân hành. Đảng ta khi 15 tuổi đã lãnh đạo toàn dân đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng Tháng Tám thành công, Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 là mốc son chói lọi nhất của 80 năm Đảng ra đời, trưởng thành và lãnh đạo toàn dân giành độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân cày. Khi Đảng 45 tuổi đã lãnh đạo toàn dân tộc “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cả nước trọn vẹn, giang sơn về một mối đi lên chủ nghĩa xã hội. Tình đồng chí, nghĩa đồng bào, trí tuệ và phương pháp cách mạng của Đảng là nhân tố quan trọng nhất giúp Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đồng sức, đồng lòng, đồng loạt nổi dậy chống Mỹ - Diệm, diệt ác, phá kềm tạo nên cuộc Đồng Khởi “long trời, lở đất” cách nay nửa thế kỷ. Người sáng lập, xây dựng và phát triển Đảng ta, hun đúc và qui tụ sức mạnh toàn dân tộc dưới lá cờ Đảng quang vinh là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới. Năm 1990, cách nay vừa tròn 20 năm, khi cả thế giới tôn vinh và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Thế giới còn đổi thay, nhưng Tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi”. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chúng ta càng thấm thía bài học và ý nghĩa chính trị to lớn của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cách nay đúng 80 năm!

Văn nghệ chào mừng mít-tinh. Ảnh: P.Y

Năm 1848, sau nhiều năm nghiên cứu, phân tích từ các góc độ triết học, kinh tế chính trị học, hình thái kinh tế xã hội và hình thái nhà nước, và trực tiếp lãnh đạo phong trào của giai cấp công nhân tại các nước tư bản chủ nghĩa châu Âu, Mác-Ănghen đã viết bản “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” đặt nền móng xây dựng cương lĩnh chính trị đầu tiên và xác định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là chống chủ nghĩa tư bản đang trong giai đoạn phát triển hình thành chủ nghĩa đế quốc, xây dựng nhà nước mới do giai cấp công - nông làm nòng cốt. Muốn vậy, giai cấp công nhân phải có chính đảng của mình. Kế thừa tư tưởng cách mạng của Mác-Ănghen, lãnh tụ Lê-nin và Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga đã thức tỉnh và giác ngộ cách mạng cho hàng triệu công nhân, nông dân, thợ thuyền, tập hợp sức mạnh quần chúng làm nên thắng lợi vang dội của cách mạng Tháng Mười năm 1917, xây dựng nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới với tên gọi quen thuộc - nước Liên Xô xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh lịch sử thế giới đầy biến động hơn 50 năm nửa cuối thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20 ấy, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta và cả Đông Dương. Sau khi đã xâm chiếm và biến nhiều nước ở châu Phi thành thuộc địa, chúng mở mang đồn điền, xí nghiệp, bắt dân ta làm nô lệ, làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Thực dân Pháp dùng chính sách chia nước ta làm ba miền để dễ bề cai trị. Chúng áp dụng nhiều chính sách thuế tàn độc để dân ta ngày càng nghèo khó, nhà tù nhiều hơn trường học; chúng lại bắt dân ta đi lính đánh thuê, đàn áp nhân dân yêu nước ở châu Phi… Trong khi đó, tất cả của cải vơ vét được ở Đông Dương và lợi nhuận từ hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp thu được, chúng mang về làm giàu tại chính quốc. Chiến tranh xâm lược thuộc địa là biện pháp của các nước đế quốc muốn làm giàu bằng máu và nước mắt của các dân tộc bị áp bức, muốn trở thành tầng lớp thượng đẳng bằng sự chà đạp quyền sống, quyền tự do - hạnh phúc của con người, quyền độc lập của các dân tộc. Đến tận bây giờ, những người cán bộ đảng viên, đội ngũ công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào, tín đồ tôn giáo không thể quên và không được quên một thời khổ đau của một dân tộc mất nước:

Ôi! Nhớ những năm nào thủa trước

Xóm làng ta, xơ xác héo hon

Nửa đêm, thuế thúc, trống dồn

Sân đình máu chảy, đường thôn lính đầy.

Lịch sử chính trị xã hội Việt Nam dưới chế độ thuộc địa là một bi kịch với hai mâu thuẫn lớn: mâu thuẫn giữa dân tộc và thực dân Pháp, mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ, phong kiến.

Trước khi có Đảng, phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp nổ ra liên tục, khắp cả nước gây cho Pháp nhiều thiệt hại, song các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều thất bại, bị kẻ thù dìm trong bể máu. Tiêu biểu là phong trào yêu nước của nông dân và sĩ phu yêu nước với nhiều lãnh tụ nghĩa quân như Nguyễn Trung Trực, Tôn Thất Thuyết, Hoàng Hoa Thám. Và có cả nhiều phong trào yêu nước kháng Pháp theo hướng cách mạng dân chủ tư sản như chủ trương của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Sự thật lịch sử các phong trào đấu tranh yêu nước nêu trên chứng tỏ một điều: toàn thể nhân dân Việt Nam đều căm thù giặc cao độ, nhiệt tình cứu non sông trong cơn nguy biến, ý chí xả thân vì nước cháy bỏng, song không tìm ra con đường cứu nước chân chính phù hợp với xu thế của thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Việc tìm lối đi mới giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước là vấn đề nóng bỏng nhất của dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ. Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đã ghi lại giai đoạn bi tráng của dân tộc qua bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Văn tế nghĩa sĩ trận vong lục tỉnh”.

Ngày 5-6-1911, anh Ba khi ấy 21 tuổi, từ bến cảng Nhà Rồng đã lên tàu rời đất nước đi tìm đường cứu nước. Trải qua cuộc hành trình 30 năm qua các châu lục, đặt chân lên hầu khắp các nước tư bản phát triển, vừa lao động để kiếm sống, vừa học tập, trải nghiệm trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc mình. Đó là Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin soạn thảo và kinh nghiệm xây dựng chính đảng của nước Nga Xô viết, và phương pháp bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng được thể hiện thành công từ Cách mạng Tháng Mười.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ngày đêm kiên trì chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản trong 10 năm (1920-1930). Thứ nhất, truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin về nước, viết báo tố cáo chính sách bóc lột của thực dân Pháp ở các nước thuộc địa, gắn cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thứ hai, về lý luận, Người khởi thảo viết quyển sách “Đường Kách mệnh” từ năm 1921 nhằm hoạch định đường lối chính trị cho cách mạng Việt Nam sau này, trong đó trọng tâm là: muốn làm cách mạng trước hết phải có Đảng Cách mạng, mục tiêu và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa; cách mạng vô sản là cuộc cách mạng triệt để nhất xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng Nhà nước vì lợi ích đa số nhân dân, công nông liên minh là lực lượng nòng cốt của cách mạng; phương pháp cách mạng là giác ngộ quần chúng, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân và đoàn kết quốc tế. Thứ ba, về tổ chức, Người thành lập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội nhằm tập hợp thanh niên yêu nước, huấn luyện trở thành đội ngũ cán bộ làm cách mạng, đưa hội viên vào hoạt động trong các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền mở rộng truyền bá giác ngộ cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân.

Từ giữa năm 1929, cùng với phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân từ nông thôn tới thành thị nổ ra liên tiếp. Nước ta hình thành ba tổ chức cộng sản, chứng tỏ điều kiện thành lập Đảng Cộng sản đã chín muồi. Ngày 3-2-1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản chủ trì hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Đông Dương, thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Sau này, khi Đảng lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện cách mạng Tháng Tám thành công, Hồ Chủ tịch đã đánh giá và khẳng định ý nghĩa to lớn của sự kiện thành lập Đảng ngày 3-2-1930: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”.

Đã 80 mùa xuân đi qua từ sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn nhiều giá trị quan trọng, nhiều bài học quí báu có ý nghĩa thời sự phục vụ công cuộc đổi mới tư duy lý luận, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới. Đó là: sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lê nin, phong trào công nhân trong nước và quốc tế và toàn bộ phong trào yêu nước của dân tộc; lợi ích của Đảng thống nhất với lợi ích của dân tộc và các tầng lớp nhân dân. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập, xây dựng Đảng ta trên cơ sở tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tự lực tự cường, vừa thường xuyên tổng kết thực tiễn cách mạng trong nước và thế giới, vừa kết hợp tinh hoa trí tuệ của nhân loại và tinh hoa văn hóa của dân tộc; đặt tiền lệ và nền móng cho truyền thống độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng về sau. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định sự đoàn kết thống nhất phong trào cách mạng cả nước, qui tụ trí tuệ và sức người, sức của mọi tầng lớp giai cấp trong xã hội vì mục tiêu độc lập dân tộc, quyền sống, quyền tự do hạnh phúc của mọi người.

80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân đã thực hiện vẻ vang sứ mệnh lịch sử lãnh đạo toàn quân, toàn dân phát huy sức mạnh của dân tộc và thời đại, trường kỳ kháng chiến, dám đánh và đánh thắng những đế quốc, thực dân hùng mạnh nhất thế giới; giành độc lập, thống nhất cho quê hương, đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa. Việt Nam trở thành lương tri của thời đại và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đặc biệt, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo hơn 20 năm qua đã khẳng định sự tài ba, thao lược của Đảng, vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất về cả chính trị, kinh tế, ngoại giao. Những năm 90 của thế kỷ 20, trong lúc Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ do sai lầm về đường lối và hệ quả của thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã quyết liệt chỉnh đốn Đảng, đổi mới tư duy lý luận, kinh tế, ngoại giao để đứng vững và phát triển, kiên định con đường mà toàn dân tộc đã lựa chọn.

Trong quá trình đổi mới đi lên để đứng vững và phát triển, Đảng ta và mỗi đảng viên tăng cường công tác tự phê bình và phê bình. Ngay tại thời điểm giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã dũng cảm nhận ra những hạn chế, yếu kém và chậm đổi mới tư duy lý luận, kéo dài cơ chế quan liêu bao cấp, cách làm việc bao biện, thiếu năng động sáng tạo, còn ấu trĩ, mệnh lệnh, hình thức trong công tác vận động quần chúng… Từ đó đến nay, Đảng thường xuyên thực hiện việc chỉnh đốn Đảng, coi đó là việc có ý nghĩa sống còn. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ ngày càng được chú trọng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái sai đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Đảng được toàn Đảng quán triệt thực hiện từ tổ chức Đảng cao nhất đến chi bộ cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, Đảng thêm mạnh, thêm đoàn kết và có sức chiến đấu cao. Bài học này càng có tầm quan trọng khi chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Chúng ta đang sống trọn vẹn với thời khắc lịch sử quan trọng. Ngày này 80 năm về trước, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã được thành lập, biểu hiện cao độ cho sự kết tinh của sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam và phong trào yêu nước. Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam như con thuyền có người cầm lái tài ba vượt qua bao giông tố, thác ghềnh, vững vàng kiên định tiến lên phía trước. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự đã trở thành Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Đảng đã trở thành và ở trong máu thịt, niềm tin và tâm hồn của triệu triệu đồng bào. Cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trân trọng và trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng hai tiếng thân thương gần gũi “Đảng ta”.

80 năm qua cùng cả nước, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên nhiều kỳ tích trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như trong xây dựng quê hương hôm nay. Đặc biệt, từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện cuộc “Đồng Khởi mới” với tinh thần đổi mới toàn diện. Qua gần 13 năm thực hiện cuộc “Đồng Khởi mới”, kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã có bước phát triển đúng hướng. Cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên. Xã hội an ninh ổn định… Đảng bộ, chi bộ Đảng cơ sở ngày càng vững mạnh, phát triển không ngừng về chất lượng và số lượng. Đúng: “Đảng là mùa xuân”; mùa xuân của dân tộc, mùa xuân của mọi nhà, mùa xuân của mọi người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra đi về thế giới người hiền “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin” đã để lại bản Di chúc thiêng liêng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó lời dặn dò đầu tiên, Người nói về Đảng. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Lời Người dặn nhấn mạnh ba nội dung cũng là ba việc quan trọng của Đảng. Đó là, Đảng luôn phải thể hiện và khẳng định sứ mệnh lịch sử lãnh đạo toàn dân tộc tiến lên không ngừng; cán bộ đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, tổ chức Đảng và đảng viên phải đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân lên trên hết. Muốn vậy, mỗi cán bộ đảng viên phải gắn bó máu thịt với nhân dân lao động, phải làm thật tốt công tác vận động quần chúng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Năm 2010, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của quê hương, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đang tích cực triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Chúng ta tin tưởng rằng, với kinh nghiệm 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng và sự đoàn kết, phát huy trí tuệ của toàn dân, đất và người Bến Tre bước vào xuân mới với sức mạnh văn hóa của 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và khí thế tiến công của quân và dân Bến Tre Đồng Khởi 50 năm về trước, sẽ gặt hái nhiều thành công mới trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.

Năm mới/ Mừng Đảng ta quang vinh /luôn ghi tâm/ Di chúc Bác Hồ căn dặn Tân xuân/ Chúc quê nhà mến yêu/ mãi tạc dạ/ ngọn cờ Đồng Khởi tung bay…

Tại buổi lễ long trọng hôm nay, thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin nhấn mạnh một số công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là toàn Đảng bộ và nhân dân Bến Tre phải tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng và đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phải làm thật tốt công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới, đó là cơ sở của mọi sức mạnh; Thực hiện phương châm cách mạng của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy các yếu tố nội lực, tranh thủ ngoại lực để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng kháng chiến cũ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào Đồng Khởi mới để sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Bến Tre có bước phát triển đột phá; phải thật sự năng động, sáng tạo trong tư duy và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhân lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là dịp đồng bào, chiến sĩ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, giao thừa mùa xuân mới Canh Dần 2010, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kính chúc quí Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị cao niên năm mới dồi dào sức khỏe; chúc đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thân ái, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Năm mới thắng lợi mới!

 

H.V.B

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN