Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

05/02/2024 - 20:35

BDK.VN - Chiều 5-2-2024, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Phó bí thư Đảng ủy - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Chính quán triệt các văn kiện.

Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh được quán triệt 5 chuyên đề về: Kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Qua học tập, quán triệt và tuyên truyền các văn kiện giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chủ động vận dụng thực hiện tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời, góp phần tăng cường, đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc…

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN