Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015

20/10/2010 - 08:42

Ban Thường vụ:
01. Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy
02. Hà Thanh Niên     - Phó Bí thư Tỉnh ủy
03. Võ Thành Hạo     - Phó Bí thư Tỉnh ủy
04. Nguyễn Văn Hiếu     - Phó Bí thư Tỉnh ủy

05. Nguyễn Quốc Bảo
06. Huỳnh Nam Bình
07. Huỳnh Văn Bưu
08. Nguyễn Thị Phương Đào
09. Nguyễn Tấn Đạt
10. Lê Phong Hải
11. Nguyễn Văn Lấn
12. Trương Văn Nghĩa
13. Võ Hồng Quang
14. Hồ Xuân Ríp
15. Cao Văn Trọng
Các ủy viên:
16. Lê Phi Bằng
17. Lê Vĩnh Bình
18. Trịnh Thị Thanh Bình
19. Lê Ngọc Bữu
20. Nguyễn Hải Châu
21. Cao Văn Dũng
22. Nguyễn Trung Dương
23. Đoàn Hoàng Đệ
24. Nguyễn Công Định
25. Cao Minh Đức
26. Lê Văn Gặp
27. Trương Duy Hải
28. Nguyễn Thị Hồng Hoa
29. Lê Văn Hồng
30. Nguyễn Văn Hồng
31. Đoàn Viết Hồng
32. Hà Thanh Hùng
33. Nguyễn Ngọc Hùng
34. Nguyễn Văn Lai
35. Nguyễn Văn Lăng
36. Nguyễn Hữu Lập
37. Võ Văn Liêm
38. Nguyễn Văn Minh
39. Trương Minh Nhựt
40. Nguyễn Hữu Phước
41. Phan Thanh Phước
42. Đặng Thị Quyên
43. Lê Văn Quyền
44. Trần Văn Tam
45. Ngô Văn Tán
46. Đỗ Thị Thu Thảo
47. Nguyễn Thị Lệ Thủy
48. Võ Thị Thủy
49. Huỳnh Quang Triệu
50. Nguyễn Văn Tuân
51. Trần Anh Tuấn
52. Trần Dương Tuấn
53. Nguyễn Thanh Tùng
54. Trần Thanh Vũ
55. Hồ Thị Hoàng Yến

Danh sách Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
01. Nguyễn Văn Lấn - Chủ nhiệm
02. Trần Văn Bình
03. Huỳnh Văn Cuộn
04. Trần Minh Đức
05. Lê Thế Hồng
06. Lê Thị Minh
07. Đặng Thị Quyên
08. Nguyễn Văn Thọ
09. Hàn Quốc Vĩnh
10. Trần Thanh Vũ
11. Hồ Thị Hoàng Yến

Danh sách đồn đại biểu dự Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI
01. Nguyễn Thành Phong
02. Võ Thành Hạo
03. Hồ Xuân Ríp
04. Võ Hồng Quang
05. Nguyễn Văn Hiếu
06. Nguyễn Quốc Bảo
07. Huỳnh Nam Bình
08. Lê Phong Hải
09. Huỳnh Văn Bưu
10. Nguyễn Văn Lấn
11. Trần Anh Tuấn
12. Nguyễn Thị Phương Đào
13. Đỗ Thị Thu Thảo
14. Nguyễn Tấn Đạt
15. Nguyễn Công Định
16. Phạm Thanh Minh

Dự Khuyết
01. Nguyễn Hữu Lập
02. Nguyễn Văn Minh

Xếp theo thứ tự A, B, C

BĐK

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN