Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường

22/08/2022 - 19:48

BDK.VN - Chiều 22-8-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (VH-GD) của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến về việc đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường (VHHĐ).

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Ủy ban VH-GD của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Sở GD&ĐT Bến Tre, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến, lãnh đạo các ngành: Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn cùng đại diện Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre, Trường Cao đẳng Bến Tre, Trường Cao đẳng Đồng Khởi.

Ngày 1-6-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng VHHĐ. Theo chỉ thị, VHHĐ là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương có nhiều ý kiến tham luận, thảo luận tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng VHHĐ. Một số chủ đề tham luận tiêu biểu như: Xây dựng VHHĐ góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; công tác chỉ đạo triển khai của đoàn, hội, đội về các giải pháp phối hợp với ngành giáo dục trong xây dựng VHHĐ; xây dựng hệ giá trị văn hóa cần hình thành trong học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới...

Đại diện Sở GD&ĐT, giáo viên tại điểm cầu các tỉnh, thành phố cũng trao đổi về thực tế triển khai công tác VHHĐ và giải pháp tại từng địa phương, cơ sở giáo dục.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng: VHHĐ là nền tảng để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là nội dung quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT.

Đồng thời đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, đoàn thể và toàn ngành giáo dục tập trung quán triệt, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của xây dựng VHHĐ và kiên trì tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống trong chương trình GD&ĐT.

“Phát huy vai trò của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa và thiết lập củng cố hoàn thiện các quy tắc ứng xử; tập trung xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức, hành vi ứng xử trong nhà trường, ngoài nhà trường và trên không gian mạng. Lấy con người làm trung tâm, ưu tiên bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, tính trung thực và tinh thần chủ động, sáng tạo. Phát huy năng lực tự học, tự chủ, tự trọng, tự chịu trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh, tư duy phản biện, phong cách làm việc khoa học”, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN