Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

29/06/2022 - 08:16

BDK - Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước (NKVNN) đã tạo sự thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của TCĐ, đoàn thể, nhân dân trong các DN NKVNN. Hiện nay, các khu công nghiệp đang hình thành và phát triển mạnh, tập hợp khá đông lực lượng công nhân và đang đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Phát triển và quản lý TCĐ trong DN NKVNN hoạt động hiệu quả là vấn đề đặt ra cho từng cấp ủy các cấp trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  Ảnh: H. Hiệp

Tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  Ảnh: H. Hiệp

Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiẹp

Công tác xây dựng TCĐ, đoàn thể trong các DN NKVNN trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến. Cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các TCĐ, phân công cấp ủy viên phụ trách và tổ công tác thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, qua đó kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, yếu kém, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Theo Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - DN tỉnh Phạm Hữu Dự, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đảng, nhất là Đảng ủy Các khu công nghiệp, tích cực tuyên truyền, phổ biến thường xuyên chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về đẩy mạnh thành lập TCĐ trong DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài; rà soát các DN ở Khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp để nắm số lượng đảng viên trong DN đang còn sinh hoạt ở địa phương, qua đó vận động chủ DN thành lập TCĐ khi đủ điều kiện. Đối với địa bàn TP. Bến Tre, tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy TP. Bến Tre rà soát các tổ chức, đơn vị có liên quan để nắm bắt những tổ chức, DN khi có đủ điều kiện sẽ vận động thành lập TCĐ theo quy định. Hiện nay, toàn Đảng bộ Khối có 20 tổ chức cơ sở đảng trong các DN NKVNN (8 đảng bộ, 12 chi bộ).

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng TCĐ trong DN, đơn vị kinh tế NKVNN cuối năm 2021 có 16/20 TCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4/20 TCĐ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đánh giá, xếp loại các cấp ủy xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động TCĐ và đảng viên còn hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bến Tre Võ Thanh Hồng, hiện tại trên địa bàn TP. Bến Tre có 2 DN có từ 3 đảng viên chính thức trở lên nhưng chưa thành lập TCĐ và có 5 DN có dưới 3 đảng viên. Ban Chỉ đạo 270 của Thành ủy đã chỉ đạo các thành viên và cơ quan tham mưu thường xuyên quan tâm, theo dõi và có kế hoạch phối hợp thăm các DN, đơn vị tư nhân để vận động thành lập TCĐ.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành Huỳnh Thị Lợi cho biết: Năm 2022, Châu Thành xây dựng được 1 chi bộ đảng trong DN, nâng tổng số chi bộ trong loại hình DN của huyện là 3 chi bộ, do quy mô, tính chất hoạt động nên các TCĐ đều trực thuộc đảng ủy cơ sở. Các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng đầy đủ, đảm bảo khung thời gian quy định; nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 17-4-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phương thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện của DN.

Cần có giải pháp đồng bộ

Tại hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU và 2 năm thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuối tháng 5-2022, hầu hết các ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự đều thống nhất rằng để công tác xây dựng, phát triển TCĐ trong các DN NKVNN đạt hiệu quả cao hơn, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ DN và người lao động các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng TCĐ trong DN NKVNN.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến  - Trưởng ban Chỉ đạo 129 đề nghị: Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng TCĐ, đoàn thể trong DN NKVNN; làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng, phát triển TCĐ trong các DN NKVNN. Cấp ủy, cán bộ, đảng viên quyết tâm, quyết liệt, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tâm huyết trong công tác xây dựng, phát triển TCĐ trong các DN NKVNN; lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động thích hợp.

Cấp ủy cấp trên, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của TCĐ thiết thực và phù hợp với điều kiện của DN, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển DN. Nội dung sinh hoạt chi bộ cần được đổi mới, tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực... Đặc biệt, Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan - DN tỉnh làm tốt công tác kết nạp đảng viên; quan tâm công tác kết nạp đảng viên là chủ DN tư nhân theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Từ thực tế cho thấy, việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị tại DN là vấn đề khó, đòi hỏi từng cấp ủy cần phải nghiên cứu từng loại hình mà có cách tiếp cận và định hướng hoạt động mới đạt hiệu quả.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN