Đẩy nhanh điều tra để đưa ra truy tố các vụ án mới được phát hiện

24/10/2007 - 13:52

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo PCTN.

Chiều 23/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng đã tiến hành phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo. Phiên họp đã tiến hành kiểm điểm tình hình và kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý III, đồng thời thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2007.

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, trong đó quan trọng nhất là những kết quả về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động phòng chống tham nhũng của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị, nói rộng hơn là cả hệ thống chính trị. Mặt khác, công tác phòng, chống tham nhũng không chỉ thể hiện ở kết quả phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, mà gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền, lập pháp, xây dựng thể chế, cải cách tư pháp và cải cách hành chính, mà trọng tâm là phòng và ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo cũng thừa nhận là vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là việc ban hành các văn bản pháp luật còn chậm; việc xử lý các vụ việc đã phát hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Thực tế con số các vụ việc các địa phương, bộ, ngành, đơn vị tự phát hiện còn ít; cá biệt, một số nơi lãnh đạo còn thiếu kiên quyết trong việc xử lý các vụ việc tham nhũng, hoặc khi để xảy ra vụ việc thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa nghiêm.

Nhiều ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận các vụ việc cũng như nguy cơ xảy ra tham nhũng hiện nay chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước và trong quản lý, sử dụng đất đai. Báo cáo chuyên đề của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tại phiên họp cũng thừa nhận việc quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất yếu kém; bất cập trong định giá đất, ban hành khung giá đất; đền bù - giải phóng mặt bằng và tái định cư đã tạo ra rất nhiều kẽ hở cho tiêu cực, tham nhũng. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu, đánh giá và sửa đổi một cách căn bản hệ thống chính sách liên quan đến đất đai, trong đó có Luật Đất đai.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo nêu rõ: Trong quý III, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến, không chỉ ở cấp Ban chỉ đạo, mà trong cả hệ thống chính trị, trong nhận thức cũng như hành động. Việc thực hiện quyết liệt trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến dân và doanh nghiệp thời gian qua đã có tác dụng quan trọng, không chỉ đối với người dân, mà còn có tác dụng ngăn ngừa tích cực các biểu hiện, hành vi tiêu cực, sách nhiễu và tham nhũng.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng: Sự quan tâm cũng như nhận thức về phòng chống tham nhũng của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu còn chưa tương xứng với tính nghiêm trọng của vấn đề. Phòng chống tham nhũng đòi hỏi sự nghiêm minh, dám đương đầu, chịu trách nhiệm và không né tránh; đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo lớn hơn nữa mới có thể tạo ra chuyển biến tích cực và mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ phải tiếp tục với việc xây dựng thể chế và nhấn mạnh, đây là khâu có ý nghĩa quyết định cho

Theo VTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN