Điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ

05/03/2019 - 19:32

Từ năm 2018 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp (DN) KHCN cho 5 DN, trong đó có 1 DN khởi nghiệp là Công ty cổ phần Sa sâm Việt.

Các DN KHCN đều có kết quả KHCN hình thành kết quả nghiên cứu của chính công ty hoặc nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu, nhập khẩu máy móc thiết bị sau đó tự ươm tạo, tùy chỉnh cho phù hợp với năng lực và điều kiện sản xuất của DN. Các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN đều đã đưa ra thị trường, được người tiêu dùng chấp nhận. Từ đó, doanh thu từ các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN không ngừng tăng lên. DN KHCN được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về miễn giảm thuế, xúc tiến thương mại…

Theo quy định, để được công nhận là DN KHCN, DN đó phải có phát minh, sáng chế trong sản xuất; mua phát minh sáng chế để áp dụng vào quy trình sản xuất, hoặc có cải tiến công nghệ (được các cơ quan chức năng xác thực), phải thực hiện việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả nghiên cứu... Thực tế trên địa bàn tỉnh, DN nhỏ và vừa chiếm trên 95%, tài chính và năng lực chuyên môn còn hạn chế nên không đủ khả năng tự tiến hành nghiên cứu triển khai hoặc đổi mới công nghệ.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN