Điều kiện được tha tù trước thời hạn

07/08/2022 - 17:51

Ông Bùi Bá Tùng có nhu cầu tư vấn: Cháu của tôi phạm tội trộm cắp tài sản, bị tòa phạt 2 năm 3 tháng tù. Cháu tôi đã chấp hành được 1 năm tù và luôn thực hiện tốt nội quy trại giam.

Xin hỏi: Cháu tôi có được tha tù trước hạn hay không. Pháp luật quy định vấn đề này ra sao?

Thắc mắc của ông được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ.

Theo quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành và Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24-4-2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện thì người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 66 của Bộ luật Hình sự có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

2. Phạm tội lần đầu.

3. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

4. Có nơi cư trú rõ ràng.

5. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

6. Đã chấp hành được ít nhất một phần hai (1/2) mức phạt tù có thời hạn; ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành ít nhất là một phần ba (1/3) mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Theo thông tin ông cung cấp, cháu ông bị tòa án tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù, thuộc diện “người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng”, có ý thức cải tạo tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Nếu cháu ông đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại (nếu có), tiền án phí và đã chấp hành được ít nhất là 1/2 mức phạt tù có thời hạn (2 năm 3 tháng, tức 1 năm 1 tháng 15 ngày) thì cháu ông sẽ được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN