Đoàn kiểm tra Trung ương Hội khuyến học Việt Nam làm việc tại tỉnh

19/07/2022 - 19:02

BDK.VN - Ngày 19-7-2022, đoàn kiểm tra Trung ương Hội khuyến học Việt Nam thăm và làm việc với Hội khuyến học tỉnh và có buổi làm việc trực tiếp tại huyện Ba Tri.

Đoàn kiểm tra Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tại việc tại huyện Ba Tri.

Đoàn kiểm tra Trung ương Hội khuyến học Việt Nam làm việc tại huyện Ba Tri.

Hội khuyến học tỉnh có 446.223 hội viên (HV), đạt tỷ lệ 34,62%, vượt chỉ tiêu Trung ương giao cả nhiệm kỳ, xếp thứ 4 so với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (tăng 0,29% so với cuối năm 2021), 21.706 HV là đảng viên. Trong đó, có 909 ban khuyến học, tăng 62 ban so cuối năm 2021. Hội có 157 hội khuyến học ở các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh, 1.471 chi hội, 13.990 tổ hội; 409.203 HV được cấp thẻ hội, đạt 91,70% so với tổng số HV.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số tiền vận động 3 cấp Hội hơn 21,42 tỷ đồng. Cấp học bổng và khen thưởng 26.286 suất, số tiền 19,546 tỷ đồng; cấp phát học phẩm, dụng cụ học tập, xe đạp, nhà khuyến học, cầu khuyến học...trung bình 22.740 đồng/dân/năm.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bến Tre Đặng Thị Hoa giải trình làm rõ thêm những nội dung đoàn kiểm tra đặt ra.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bến Tre Đặng Thị Hoa giải trình làm rõ thêm những nội dung đoàn kiểm tra đặt ra.

Trong buổi làm việc, Hội khuyến học huyện Ba Tri đã trình bày báo cáo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng dòng họ học tập (họ Đoàn), mô hình gia đình học tập hộ Lê Quang Lóc (xã An Ngãi Trung, Ba Tri), cộng đồng học tập, đơn vị học tập cấp huyện.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 (đồng bằng sông Cửu Long), Chủ tịch Hội khuyến học TP. Cần Thơ Nguyễn Thanh Xuân cho rằng: Hội khuyến học Bến Tre cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng kế hoạch, tích cực vận động để tạo nguồn kinh phí thực hiện tốt công tác Hội. Đề xuất tăng nguồn thù lao cho cán bộ hội ở cơ sở.

Thống nhất về tên gọi, phù hiệu, huy hiệu và ngày kỷ niệm truyền thống thành lập Hội; quy chế chung áp dụng từ Trung ương đến địa phương, đẩy mạnh tiến độ thực hiện để Hội trở thành Hội mang tính chất đặc thù. Quan tâm gương học tập cộng đồng, nêu gương và kịp thời khen thưởng. Gắn kết chặt chẽ giữa Hội khuyến học với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng.

Tin, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN