Đoàn phải nâng cao lòng yêu nước của thanh niên

18/12/2007 - 15:02

"Đoàn phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt đường lối nhiệm vụ cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí chiến thắng đói nghèo, lạc hậu và xây dựng đất nước phồn vinh", Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói tại Đại hội toàn quốc lần thứ IX Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khai mạc sáng nay (18/12) tại Hà Nội.

"Phong trào thanh niên phát triển không đều"

“Thanh niên ta luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực và có nhiều cống hiến vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước”, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mở đầu bài phát biểu trước hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Đoàn.


Sau khi biểu dương các phong trào hoạt động của tuổi trẻ những năm gần đây như “Thanh niên lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ giữ nước”, Tổng Bí thư chỉ ra những khuyết điểm và hạn chế “cần được nghiêm túc nhìn nhận” trong thanh niên và hoạt động của Đoàn.

“Tổ chức Đoàn chưa có nhiều hình thức phong phú, linh hoạt để hướng mọi hoạt động của thanh niên phục vụ cho mục tiêu, lý tưởng, đổi mới hoạt động của Đoàn. Phong trào thanh niên phát triển không đều, chất lượng đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực, các đối tượng còn có khoảng cách”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao đổi với Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Võ Văn Thưởng.
Người đứng đầu Đảng CSVN cũng chỉ rõ: “Một bộ phận thanh niên chưa chuyên tâm học tập, rèn luyện, tự lực vươn lên và cống hiến cho đất nước, còn bị chi phối bởi cuộc sống hưởng thụ, sa vào tệ nạn xã hội, sống thiếu trách nhiệm với mọi người và chính mình. Trong khi đó, thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, tìm mọi cách để tha hóa thanh thiếu niên. Đây là vấn đề và tổ chức Đoàn có trách nhiệm to lớn”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu Đoàn “phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới các hình thức sinh hoạt, quán triệt đường lối nhiệm vụ cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí chiến thắng đói nghèo, lạc hậu và xây dựng đất nước phồn vinh”.

Hãy tin tưởng ở thanh niên

Tổng Bí thư giao cho Đoàn nhiệm vụ “làm nòng cốt trong phong trào x

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN